www.osh.org.il

דצמבר 2007

 

השקעה בעובד - רווח למעסיק

ערכה: ליבנת כהן *

 

מספר ארגונים אמריקאים מוכיחים שהשקעה בבריאות וברווחת העובד מועילה להצלחתם העסקית.

 The American Psychology Association (APA) (האיגוד הפסיכולוגי הגדול ביותר בעולם) ציין לשבח שישה ארגונים אמריקאיים בגין נהלי עבודה שיישמו. נהלי עבודה אלה, קדמו את בריאות העובד ורווחתו ושיפרו את תפקוד הארגון. ארגונים אלה זכו לאחרונה גם בפרס National Psychologically Healthy Workplace Award (PHWA) לשנת 2007.

 

ששת הארגונים הנ"ל דיווחו (ביחד) על תחלופת עובדים בשיעור של 14% בממוצע בהשוואה לממוצע הארצי שעומד על 40%. רק 19% מהעובדים בארגונים הנ"ל דיווחו שהם סובלים מרמה גבוהה של לחץ בהשוואה לדיווח הארצי שעומד על 33%.

לדברי מנהל בכיר ב- APA המעסיקים משלמים "מחיר" יקר מאד בגין לחץ. המעסיקים, מוציאים כ-300 מיליארד דולר לשנה בגין היעדרות הקשורה ללחץ (אחד מתוך 4 עובדים נעדר מעבודתו). ההוצאות בגין היעדרות הקשורה ללחץ נובעות מתחלופת עובדים, מפרודוקטיביות נמוכה, ומעלויות רפואיות, משפטיות וביטוחיות.

הארגונים הנ"ל, דווחו על חיסכון בעלויות כתוצאה מיישום נוהלי העבודה. לדוגמא, אחד הארגונים הצליח להפחית כ-6.7% בעלויות הטיפול הרפואי של עובדיו, ארגון שני, דיווח על הפחתה של 61% בתביעות הפיצויים של העובדים מאז שנת 2004 והארגון השלישי, הפחית גם את דמי הביטוח בתוכניות הבריאות וגם את העלויות לנפגעי תאונות עבודה. עלויות אלה פחתו בכ- 500,000 $ ב-5 שנים האחרונות.

לעיתים קרובות הביקוש למקומות העבודה שזוכים בפרס הארצי PHWA הנ"ל, מאד גבוה. לדוגמא, אחד מהארגונים, מקבל כ-125 עד 150 פניות לכל משרה פנויה וע"י כך, זוכה ביתרון בבחירת העובדים הטובים ביותר מתוך מאגר כישרונות. כ- 84% מהעובדים מארגון זוכה אחר, מציינים שהארגון מספק להם הזדמנויות ללימוד מיומנויות חדשות, נותן להם משוב בונה על תפקודם בעבודה, ומעודד עבודת צוות ושיתוף העובדים בהצבת יעדים. בארגון זוכה נוסף, כ-90% מהעובדים מביעים שביעות רצון מעבודתם.

קיים קשר ברור בין בריאות ורווחת העובד לתפקוד/לביצועי הארגון. המעסיקים שמכירים בקשר זה, מצליחים לפתח כח עבודה המתפקד היטב שמהווה יתרון תחרותי בשוק העבודה.

נוהלי עבודה הנ"ל, השמים דגש על הגורם האנושי ((psychologically healthy workplace practices כוללים חמש קטגוריות: מעורבות עובדים, בריאות ובטיחות, התפתחות וצמיחת עובדים, איזון בין הבית והעבודה, והכרה בעובד. לתוכנית הפרס PHWA יש שתי רמות, מדינית וארצית. הזוכים בפרס הארצי, נמדדים על תוכניות ומדיניות בחמש הקטגוריות הנ"ל. הפרסים ניתנים לארגונים רווחיים ולארגונים ללא כוונת רווח, לממשלה, לצבא ולמוסדות חינוך.

המאפיינים שמגדירים מקום עבודה בריא מבחינת התייחסות לגורם האנושי Psychologically healthy workplace)) כוללים: שיתוף העובדים בתהליך קבלת החלטות, הדרכת מיומנויות ופיתוח מנהלים, סידורי עבודה גמישים, ותוכניות לעידוד סגנון חיים בריא .

בנוסף לזוכים בפרס הארצי של PHWA, עשרה ארגונים נוספים קיבלו Best Practices Honors עבור תוכנית או מדיניות חדשנית שתורמת לסביבת עבודה בריאה מבחינה פסיכולוגית ונותנת מענה גם צרכים הייחודים של הארגון ועובדיו.

 

 

נערך ע"י ליבנת כהן M.A בפסיכולוגיה ארגונית, מרכז המידע, המוסד לבטיחות ולגהות, ע"פ

APA - American Psychological Association

http://apahelpcenter.mediaroom.com/index.php?s=press_releases&item=35