www.osh.org.il

אפריל 2010

 

היום הבינלאומי לבטיחות ולגיהות בתעסוקה 2010

בסימן "סיכונים חדשים ודרכים חדשות למניעה בעולם העבודה המשתנה"

מאת: ליבי קוסקס *

 

מדינות רבות בעולם מציינות  השנה את  יום הבטיחות, הגיהות והבריאות בעבודה הבינלאומי בתאריך 28.4.2010.

בארץ יצויין יום זה בתאריך 11.5.2010 – היום שבו ייערך הכנס הארצי לבטיחות, לגיהות ולבריאות בתעסוקה שמקיים המוסד לבטיחות ולגיהות.

יום זה, שנועד לקדם את המודעות לנושאים הקשורים בבטיחות ובגיהות תעסוקתית, מהווה מסורת שתחילתה ב-2003, ביוזמת ארגון העבודה הבינלאומי  ILO, לצורך מסע הסברה להגברת המודעות לבטיחות וכיום זיכרון לקורבנות תאונות העבודה ומחלות מקצוע.

בישראל בשנת 2009 נהרגו 42 עובדים בתאונות עבודה, כאשר 37% מכל התאונות הקטלניות אירעו בנסיבות הקשורות לעבודה בגובה.

במסגרת הערכות שפירסם ארגון ILO, כל 15 שניות נספה בעולם עובד אחד כתצאה מתאונת עבודה או מחלת מקצוע. כלומר, כל שנה מתים כ-2.3 מיליון עובדים, מתוכם כ-360,000 כתוצאה מתאונות עבודה וכ-1,900,000 ממחלות מקצוע. חומרים מסוכנים מהווים גורם מוות לכ-651,000 עובדים, בעיקר במדינות העולם השלישי. לסטטיסטיקה עגומה זאת קרא חואן סומביה, מנכ"ל הארגון, "טרגדיה אנושית". "עבודה לא בטוחה הנה טרגדיה אנושית המקיפה מיליונים", אמר, "ורובה מתרחשת מבלי שמישהו שומע או רואה ומבלי להגיע לכותרות - וכל כך הרבה מזה ניתן היה למנוע".

מדי שנה בוחר ארגון ה-ILO נושא חדש לציון יום הבטיחות והגיהות בעבודה, והשנה נבחר הנושא "הסיכונים החדשים ודרכים חדשות למניעה בעולם העבודה המשתנה”.

אכן, עולם העבודה משתנה... שינויים אלה נובעים בין השאר מחידושים טכנולוגיים וכלכליים בעולם. תעשיות מסורתיות נעלמות ובמקומן קמות תעשיות חדשות, בעלות אפיונים חדשים לחלוטין. מבנה שוק העבודה משתנה, מספרם של עובדים מתבגרים גדל, הגירת עובדים ממדינה למדינה מתרחבת, משתנים דפוסי העבודה ודרכי העסקתם של העובדים, כמו למשל חלקם הגדל והולך של עובדים עצמאיים, עובדי קבלן ודומיהם. שינויים אלה מביאים איתם סיכונים שונים, לא ידועים או לא נפוצים, ובכך מציבים אתגרים חדשים המחייבים הבנה, ידע ושיטות חדשות למניעת מפגעים ומחלות מקצוע. אתגרים אלה מחייבים השתתפות פעילה של העובדים, המעסיקים, קהילת הבטיחות, מדינה וחברה. הולכת ומתעצמת ההבנה כי הבטיחות האולטימטיבית היא מעבר לקידום ויישום  של עקרונות הבטיחות והגיהות הקיימים והמוכרים לנו, דהיינו עבודה על פי כללי בטיחות, ניטור סביבתי וביולוגי, אמצעים הנדסיים ואחרים לשמירה על סביבת עבודה בריאה, שימוש בציוד מגן אישי, סימון נכון של סיכונים וסילוק מפגעים, הדרכה נאותה וכיוצא באלה. כדי להתמודד עם האתגרים החדשים בהצלחה אמיתית קיים צורך לעשות צעד קדימה ולהרחיב את ההגדרה הכוללת של תחום הבטיחות והגיהות בעבודה. זאת ניתן לעושת באמצעות   הוספה של נדבך נוסף: רווחת העובד.

כן, רווחת של העובד היא מושג בטיחותי. מושג זה כולל היבטים פיזיים - בטיחות וגיהות במקום העבודה נכון להיום, וכן היבטים מנטליים, נפשיים וחברתיים. היות שלא ניתן להגביל היבטים למסגרת צרה של מקום ושעות עבודה, אין מנוס מלהסיק את המסקנה, כי בטיחות וגיהות בעבודה הם קודם כל באחריות החברה כולה, ולא רק באחריות הגורמים הקשורים ישירות לתחום זה.

הפעילויות הקשורות ליום הבינלאומי לבטיחות ולגיהות בתעסוקה מתבצעות במוסד הישראלי לבטיחות ולגיהות במשך חודש שלם. שיאו של חודש מודעות זה יהיה בכינוס השנתי של המוסד לבטיחות ולגיהות ב-11 במאי 2010, בו ישתתפו נציגי קהילת הבטיחות, רשויות מקומות עבודה ואורחים מחו"ל, ויוצגו הנושאים החשובים העומדים בפני כולנו.

אנחנו במוסד לבטיחות ולגיהות מאחלים לכל קהילת הבטיחות, למעסיקים ולעובדים, המשך עשייה ברוכה ושיתוף פעולה שיקטין את כמות הנפגעים מתאונות עבודה ומחלות מקצוע.

 

המוסד לבטיחות ולגיהות - לקידום הבטיחות ולמניעת מחלות מקצוע

 

מיום היווסדו רואה המוסד לבטיחות ולגיהות בפעילותו שליחות. מתוך נאמנות למטרה הנעלה של שמירה על בריאות העובדים במקומות העבודה, וכארגון בעל ידע וניסיון מקצועי מוכחים ומוכרים, משמש המוסד לבטיחות גורם חשוב, מוביל ומקשר בין מקומות העבודה לבין נציגי המעסיקים, נציגי העובדים והרשויות המופקדות על החקיקה והתקינה בתחום הבטיחות והגיהות התעסוקתית. מדי שנה מבצע המוסד לבטיחות פעילות פרואקטיבית ענפה לקידום עקרונות של עבודה בטוחה ויישומם בפועל במקומות העבודה. להלן מספר דוגמאות:

פעילות מדריכי המוסד:

במהלך 2009, במסגרת הפעילויות לקידום הבטיחות, ביצעו מדריכי המוסד כ-4,000 ביקורים במפעלים, כ-9,500 ביקורים בבמ"קים, כ-2,500 ביקורים באתרים חקלאיים וכ-4,700 ביקורים באתרי בנייה. הוכנו כ-800 סקרי סיכונים גיהותיים ובוצעו כ-4,000 בדיקות גיהות תעסוקתיות.

ניידות הדרכה:

אנו גאים בפעילותן של ניידות ההדרכה של המוסד. ניידות אלו מגיעות לכל מקום בו נדרשת הדרכה בתחום הבטיחות, כולל מקומות עבודה קטנים ומרוחקים, וזאת כדי לאפשר לכל עובד לקבל הדרכת בטיחות נדרשת וחיונית.  במסגרת ניידות אלו עברו הדרכה כ-57,000 עובדים בתעשיה ובבנייה. ב-2009 נחנכו שתי ניידות חדשות, ונכון להיום מפעיל המוסד לבטיחות ארבע ניידות הדרכה.

המוסד לבטיחות ממשיך לפתח, לתחזק ולהרחיב את מערך ההדרכה שלו, כולל הרחבת מסגרות הדרכה באמצעות האינטרנט, כדי להגיע אל כל האוכלוסיות הזקוקות להדרכת בטיחות ולספק הדרכה ברמה הגבוהה ביותר ובהתאם לסטנדרטים בינלאומיים.

מרכז המידע:

מרכז המידע של המוסד לבטיחות סיפק ב-2009 כ-4,900 תשובות לפונים בנושאים שונים הקשורים בבטיחות וגיהות במקומות עבודה, פירסם מידע רב באתר האינטרנט של המוסד וכן חוברות בטיחות בנושאים שונים שנשלחו לאלפי מקומות עבודה. במסגרת פעילותם מלקטים אנשי מרכז המידע ידיעות וחומרים המכילים ידע מעמיק, נרחב ומבוסס בנושאים ספציפיים, וזאת  מתוך מאגרי המידע הטובים בעולם. פעילות זאת מתבצעת לטובת העובדים, הרשויות וקהילת הבטיחות בארץ, תוך מאמץ מירבי לספק את המידע העדכני והרלוונטי ביותר לפונה.

פרויקטים ומיזמים:

 אנשי המוסד ביצעו ומבצעים פרויקטים חשובים, ביניהם מיזמים משותפים ופרויקטים במימון קרן 'מנוף' של המוסד לביטוח לאומי.

§         המוסד הישראלי לבטיחות ולגיהות שותף לפרויקט היוקרה של ארגון ה-ILO, שעניינו כתיבה ופרסום של גיליונות סיכוני מקצוע. השלבים ההתחלתיים של פרויקט בינלאומי זה מבוססים על גיליונות סיכון למקצועות שהוכנו במסגרת המוסד הישראלי לבטיחות, והלוגו של המוסד יתנוסס על כל הגיליונות העתידיים שיופצו במדינות העולם בזכות תרומתו החשובה לפרויקט זה.

§         עובדי המוסד לבטיחות פועלים לקידום התקינה בתחומי הבטיחות והגיהות. הם חברים בוועדות המומחים של מכון התקנים הישראלי ומשתתפים בצורה פעילה בפיתוח ועדכון של תקני בטיחות חשובים.

§         פרויקט פיתוח מערכת הדרכה חדשה "עובדים על בטוח". במסגרת זו פותחו שתי לומדות מולטימדיה חדשות - אחת לתחום התעשייה והשנייה לתחום הבנייה. בנוסף שודרגו הלומדות הקיימות ופותחה מערכת ניהול המאפשרת לבנות מסלול הדרכה ייחודי בהתאם לצרכים של מפעל ספציפי.

§         פרויקט לפיתוח מבדק בטיחות עצמי לאתרי בנייה. במסגרת פרויקט זה פותח מדריך לביצוע מבדק בטיחות המאפשר לאבחן מצב בטיחות באתר בנייה נתון.

§         המוסד לבטיחות ממשיך לשמש מוסד מורשה בישראל לקידום מערכות ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה, על פי ההנחיות של ארגון העבודה הבינלאומי, וזאת במסגרת מיזם משותף עם "הפעולה המונעת" במשרד התמ"ת.

§         המוסד הרחיב בשנים האחרונות את טיפולו בהיבטי בטיחות הקשורים בגורם האנושי. בין היבטי בטיחות אלה, המשפיעים על העובד ומעלים את הסיכון לנזקי בריאות, ניתן למנות לחץ בעבודה, תנאים ייחודיים בעבודתם של עובדים מתבגרים, הצקות במסגרת העבודה וכו'.

 

 

 

 

* ליבי קוסקס, מרכז המידע של המוסד לבטיחות ולגיהות