www.osh.org.il

יוני 2009

 

תחקיר סביבתי ואפידמיולוגי לבדיקת חשש

לשיעור גבוה מהצפוי של תחלואת עובדים

מאת: ד"ר אשר פרדו*

 

באחד ממרכזי נאסא במדינת אוהיו בארה"ב הועלה בשנת 2004 חשש לשיעור סרטן גבוה יותר מהצפוי בקרב עובדים בעבר ובהווה בשני מבני משרדים שאינם כוללים כל מתקן מעבדתי. לא נמצאה חשיפה לגורמים מזיקים והמקרה נסגר. בסוף שנת 2007 הועלה החשש שנית באותו מקום, הפעם בהקשר של חשיפה פוטנציאלית לדלק סילוני ותרכובות מפשירות קרח שמקורן בשדה תעופה גדול סמוך, ולנוכחות אסבסט ונזקי מים במבנים החשודים וזיהום סביבתי תוך-מבני. המכון הלאומי האמריקאי לבריאות ולבטיחות תעסוקתית (NIOSH) ערך תחקיר סביבתי ואפידמיולוגי לבירור החשש. כלי תחקיר אלה חשובים בטיפול בבעיה מסוג זו שעלתה כיוון שניתן באמצעותם לחייב או לשלול אפשרות לקשר נסיבתי בין גורמי חשיפה לבין מקרי מחלה.

מבני המשרדים הם מבנים רגילים שנבנו מלבנים בתחילת שנות הששים של המאה העשרים ואיכלסו בזמן התלונה 400 עובדים. מספר העובדים שעבדו במבנים מאז הקמתם גבוה יותר. מתוך מאות האנשים ששהו במבנים אובחנו 63 מקרים של סרטן מאז שנת 1985 (22 שנים עד לזמן התחקיר), שהתפלגו בין 20 סוגים שונים של סרטן. הסוגים השכיחים ביותר היו סרטן השד (17 מקרים), סרטן הריאות (7 מקרים) וסרטן הערמונית (4 מקרים). שלושה סוגים אלה הם גם השכיחים ביותר בקרב האוכלוסיה הכללית בארה"ב. סוגי סרטן אחרים שאובחנו כללו סרטן עור (מלנומה), המעי הגס, בלוטת התריס, שלפוחית השתן, לבלב, צוואר הרחם, רחם, ראש וצוואר, מרה, מוח, קיבה, לימפומה מסוג הודג'קין ואל-הודג'קין, לויקמיה וסרטן ראשוני נוסף מסוג בלתי ידוע.

התחקיר שנערך ברבע האחרון של שנת 2008 ועיקרו פורסם לאחרונה כלל סקירה של התלונות של מאכלסי המבנים, סקירת דוחות על טיפול באסבסט ופינויו, תוצאות דגימות סביבתיות ב- 14 השנים האחרונות, תחקיר לנוכחות גורמי סיכון ביולוגיים כגון עובשים. כמו כן נסקרה רשימת החולים ורשימה של עובדים שפרשו לגמלאות באופן נורמלי או מסיבות רפואיות ובמקביל נאסף מידע מרישום הסרטן במדינת אוהיו ומידע על אירועי זיהום סביבתי באזור שני המבנים בעבר ובהווה.

התחקיר הסביבתי של המבנים וסביבתם הפנימית העלה את הממצאים הבאים:

       מדדי נוחות אקלימית וסביבתית (טמפרטורה, לחות, פחמן דו חמצני, אוויר חיצוני) היו תקינים.

       רוב האסבסט הוסר במשך השנים ושאריות אסבסט טופלו בצורה הולמת. כמו כן, לא ידוע על קשר בין אסבסט לסוגי הסרטן שנצפו בקרב העובדים במבנים למעט סרטן ריאות. חלק משבעת העובדים שאצלם התגלה סרטן ריאות עישנו.

       הסביבה הגיאוגרפית של המבנים ענייה בגז ראדון, הידוע כגורם לסרטן ריאות, והאיוורור התקין במבנים מונע את הצטברותו של הגז בחדרים.

       זוהו מספר מוקדים עם סימני רטיבות בתקרה, אך לא התגלו מוקדים משמעותיים של עובשי פטריות הידועים כגורמי תחלואה ועלולים לצמוח בנקודות שבהן ארעו דליפות מים או הצטברות מים עומדים. חדר שהשטיח ניזוק בו מרטיבות נסגר לעבודה עד לתום טיפול. ארוע זה קרה לאחרונה ואינו מסביר הארעות סרטן קודמת.

       מערכות האיוורור הן מערכות מרכזיות בהן יש הזנת אוויר חיצוני דרך יחידות טיפול אוויר (יט"א) ותוספת מאווררי ציר במקומות שונים כגון שירותים. מגדל הקירור רחוק מפתחי כניסת האוויר ליחידות הטיפול. הצטברות מסויימת של אבק על מסננים במערכת המיזוג לא היתה חריגה בהשוואה למקומות עירוניים אחרים. גורמים אלה אינם קשורים עם מקרי הסרטן שאובחנו בקרב מאכלסי המבנים.

       ממצאי בדיקות בסביבות המבנים הצביעו על כך שדלק סילוני ונוזלים מונעי קרח נמצאו במי הנהר העובר סמוך למבנים, אך שני סוגי נוזלים אלה אינם מוכרים כגורמי סרטן והנהר אינו משמש מקור למי שתיה.

       חומרי הניקוי בהם משתמשים לפי צורך לניקוי רצפה ושטיחים ושימוש בחומרי הדברה לגינון המבנים ארבע פעמים בשנה לא הצביעו על קשר אפשרי עם מקרי הסרטן.

 

אחד האלמנטים החשובים בתחקיר אפידמיולוגי הרלוואנטי לפרשיה הנדונה הוא רישום מקרי הסרטן וחקירת כל מקרה לגופו. מידע מרישום הסרטן במדינת אוהיו נאסף לצורך השוואה להארעות ושכיחות ( מדדים המצביעים על שכיחותה של מחלה נתונה באוכלוסיה ומספר המקרים החדשים המתגלים בתקופה נתונה כגון שנה) של מקרי סרטן באוכלוסיה הכללית הכוללת גם אוכלוסיה שאין לה קשר לחשיפה תעסוקתית מוגדרת כלשהי. השוואת מדדים אלה באוכלוסיה הכללית לאוכלוסיה הנחקרת יכולה להראות אם הם חריגים באוכלוסיה הספציפית שנבדקה בשני המבנים.

על מנת להוכיח קשר סיבתי בין חשיפה להשפעה יש צורך לאשש קיומם של מספר קריטריונים שנקבעו ברפואה תעסוקתית לצורך זה.

לא נמצאו ראיות הקושרות את מקרי הסרטן עם תנאי העבודה והסביבה במבנים שנבדקו על אף שממבט ראשון מתקבלת תמונה של אשכול (cluster) לא רגיל של מקרים במקום אחד. העדר נסיבתיות במקרה דנן נבע מהטעמים הבאים:

       סוגי סרטן שונים והעדר מכנה משותף.

       שכיחות והארעות המקרים אינה בלתי רגילה או חורגת מנתונים באוכלוסיה הכללית. באוכלוסיות קטנות מסויימות רואים לעתים שכיחות גבוהה של סרטן ביחס לאוכלוסיה גדולה.

       לא נמצאו גורמי חשיפה כימיים ופיסיקליים שיש לגביהם מידע על קשר עם סוגי הסרטן שדווחו. רמות הגורמים שנבדקו היו בלתי משמעותיות.

       חמישה מבין המקרים אובחנו לפני תחילת העבודה במבנים ושמונה אחרים התגלו עד 5 שנים מתחילת העבודה. לרוב תקופות חביון מינימליות לסרטן ארוכות יותר (10 – 12) שנים.

       קיום ראיות המובילות לסיבות לא תעסוקתיות לסרטן.

המקרה המתואר ממחיש את התועלת בתחקיר סביבתי ואפידמיולוגי כדי למנוע חרדות מיותרות מחד, אך כדי להצביע על חשדות מבוססים, אם קיימים, מאידך.

צוות החקירה המליץ בפני ההנהלה לעודד את העובדים ללמוד על גורמי סיכון ידועים לסרטן, על אמצעים לצמצום גורמי סיכון אלה ועל זמינות תכניות של בדיקות סקר עבור סוגים מסויימים של סרטן.

 

 

 

ד"ר אשר פרדו, PhD מדעי הרפואה, מרכז מידע של המוסד לבטיחות ולגיהות, על-פי

 

http://smad-ext.grc.nasa.gov/NIOSH%20_Evaluation_Cancer_Report3-09.pdf