www.osh.org.il

מאי 2009

 

סוס טרויאני חיובי

מאת: ד"ר אשר פרדו*

 

מסר סוס טרויאני הוא מודעת קריקטורה מושכת עין המושתלת או מודבקת על חומרים וציוד בעמדת העבודה כדי להעביר מסר ומידע לעובדים בנושא מסויים. העובד רואה את המסר כאשר הוא ניגש לבצע משימה. הקריקטורה מעבירה את המידע הנכון במקום הנכון. בנושא בטיחות וגיהות מהווה מסר סוס טרויאני דרך פשוטה וזולה לשפר את בטיחות אתר העבודה. מסרי סוס טרויאני תופסים את העין יותר מהוראות ומסרי בטיחות וגיהות מקובלים ושגרתיים התלויים במקום העבודה והם צצים ברגעים הקריטיים שבהם יש צורך במסרים אלו.

בגליון חודש מרץ 2009 של "תשקיף מדע ומחקר" של הרשות הבריטית לבריאות ובטיחות (HSE) מתפרסם מידע על מסרי סוס טרויאני, על פיו השלים לאחרונה ה"מכון לבנייה בפלדה" בבריטניה, בשיתוף עם הרשות הבריטית לבריאות ובטיחות, את הפאזה השלישית של הפרוייקט על מסרי סוס טרויאני תוך עיצוב 10 מסרים חדשים שעברו בדיקה לפני פירסומם לשימוש וביניהם מסרים בנושא של טיפול בחפצים חדים, מנעולי בטיחות לחשמל וטלטול קורות פלדה. נוסו מסרי סוס טרויאני גם לגבי משאיות לשינוע אגדים של קורות. המכון הבריטי החל במחקר בן שלוש שנים על האימפקט ההתנהגותי של שימוש ארוך טווח במסרי סוס טרויאני ואף הוקם אתר אינטרנט:

www.trojan-horse.org, הכולל גם לשונית קישור לחדשות בנושא.

מן הראוי לחזור שוב על ממצאי הפאזות הקודמות של המחקרים בנושא מסרי סוס טרויאני כדי להדגיש את חשיבותו של כלי זה בהגברת מודעות העובדים להתנהגות בטיחותית.

במחקר נבדקה היעילות של מסרי בטיחות מושתלים המועברים לעובדים היישר לאתר או לנקודת העבודה. מטרת המסרים היתה להגדיל את הערנות לגורמי סיכון בנקודה בה הם מודבקים ולפני ביצוע הפעולה שעבורה הם נועדו. המסרים נוסו בעבודת בניין באמצעות הדבקתם על חומרי הבניין, ציוד ואביזרים באתר הבנייה שהעובדים משתמשים בהם בדרך כלל. תעשיית הבניין נבחרה עקב המספר הגבוה ביותר של תאונות קטלניות ונפילות מגובה שארעו בה. אימפקט המסרים נמדד, באמצעות סקר באתרי הניסוי, על פי ערנות העובד ורמת הקליטה של המידע. הפרוייקט שתל מסרים חיוביים של בטיחות וגיהות בשפה פשוטה וברורה. בשיתוף עם יצרנים יכולים המסרים להיות מושתלים/מודבקים גם על אריזות של פריטים וחומרים המשווקים לאתר העבודה. רצוי שגורמים מתכננים יזהו מסרי בטיחות בעלי ערך גבוה כדי להגביר את תועלת ההשתלה. אחת הדרכים לבדוק את יעילות השימוש במסרי סוס טרויאני היא להשוות בין מצב בו המסרים מושתלים לבין מצב בו אינם מושתלים באתר העבודה.

 

Trojan Horse

 

המחקר בחר מספר קטן של מסרים הקשורים בסיכונים שכיחים של שינוע חומרי גלם וציוד בסוגי העבודות הבאות בבניין: הרמת פיגומים ושלד פלדה (תלייה ותנועה של לוחות), הרכבת לוחות מוכנים של יציקת בטון על מסגרת מבנה, אגידה והרמה של תמוכות לגגות (תנועת קורות תלויות בכבל). המתודולוגיה של המחקר כללה את השלבים הבאים:

       זיהוי סוגיות בטיחות מובהקות הנוגעות לסוגי העבודה בבניין שנבחרו למחקר.

       עיצוב מסרים ותכנון העצמים שעליהם יודבקו. המסרים תוכננו כקריקטורה עם טקסט מינימלי.

       תכנון שאלון שיופעל במקום העבודה לבדיקת יעילות המסרים.

       לבחינת ההשפעה של המסרים מולא השאלון בשלב קדם (pilot) באתר עבודה בו הודבקו המסרים ובאתר בקורת בו לא הודבקו מסרי סוס טרויאנים. הלקחים מהשאלון סייעו לשפר את המסרים ולמקדם.

       מילוי שאלון סופי במספר אתרים לבדיקת התגובה למסרים בהשוואה לאתרים בהם לא השתמשו במסרי סוס טרויאני.

       ניתוח תוצאות.

 

 

הפילוסופיה מאחורי עיצוב המסרים היתה לייצר כאלה המדגישים נזקים מעבודה לא נכונה בתמונות או ציורים אחרים. התנגדות המעסיקים שהשתתפו במחקר ליישום פילוסופיה זו הביאה לבחירת קריקטורות כדי להשיג תוצאות של תאונות אל מול עבודה נכונה. המדבקות הגיעו לגודל של דף A4 – A6, היו עמידות בתנאי העבודה וניתנו להסרה בקלות. המסרים הודבקו בנקודות רבות באתר כך שהסיכוי לצפות בהן בתדירות גבוהה היה גדול.

 

 

 

מדגם המחקר היה קטן וכלל 62 עובדים בלבד, שכללו קבוצת ניסוי וקבוצת בקורת. בקבוצת הניסוי, 86% מהעובדים שמו לב וגילו ערנות לקיום המסרים המודבקים כאשר חציים גילה ערנות גבוהה. בקבוצת הבקורת היו רק כ- 7.5%  שהיו ערניים לתוויות אזהרה שנמצאו על פרטי ציוד לא כסוס טרויאני אלא כפעולה סטנדרטית של היצרן.

העובדים באתרים שבהם הודבקו מדבקות הסוס הטרויאני זכרו היטב את תוכן ההודעות ופירושן. עובדים שהשתתפו בסקר משוב גילו מעורבות בהצעות לשיפור המדבקות של הסוס הטרויאני כך שיציגו אפשרויות טובות יותר להתנהגות בטיחותית.

המחקר גילה כי טכניקת הסוס הטרויאני העבירה מסר בטיחותי ביעילות דומה לאפשרות של הצגת המסר באופן מכוון בפני העובד או מישהו אחר. לא נמצאה קורלציה בין רמת הערנות למסרי סוס טרויאני ורמת הבנתם לבין כישורים, ותק ונסיון העובדים כלומר, עליה ברמת הכישורים והנסיון אינה מבטיחה השגת רמת ערנות יותר גבוהה למסרים.

גודל המדגם במחקר לא הספיק כדי לבדוק אם חשיפה למסרים לאורך זמן מעמעמת את הערנות לגביהם. יתכן ויש צורך לצאת ב"מבצעים" תקופתיים של אותם מסרי סוס טרויאני או אחרים. אין להתעלם גם ממשאבי תכנון ומשאבים כספיים מעורבים תוך שיתוף פעולה עם הנהלות מקומות העבודה והסכמתם לתיקצוב המסרים והפצתם. בכל מקרה, התועלת בהשתלת מסרים בטיחותיים כסוס טרויאני הוכחה במחקר זה.

 

 

 

ד"ר אשר פרדו, PhD מדעי הרפואה, מרכז מידע של המוסד לבטיחות ולגיהות, על-פי

 

http://www.hse-scienceoutlook.com/PDFIssues/SRO%20PDF%20Newsletter%20March%202009.pdf

http://www.trojan-horse.org/News

http://www.hse.gov.uk/research/rrpdf/rr336.pdf