www.osh.org.il

פברואר 2009

 

השלכות בריאותיות ובטיחותיות למגפי כבאים

מאת: ד"ר אשר פרדו *

 

האם מגפיים שנועלים כבאים יוצרים סיכון בלתי מכוון לבריאותם ובטיחותם? על שאלה זו מנסים לענות עתה במחקר המתנהל ע"י המכון הלאומי האמריקאי לבטיחות ובריאות (NIOSH) בו נחקרות ההשפעות הפיסיולוגיות והביומכניות של משקל המגפיים על כבאים וכבאיות. אופי העבודה הלוחץ ומורכבות סביבת העבודה של כבאים מעלה אצלם את הסיכון לנזק ומקרי אסון בעת כיבוי שריפות.

בארה"ב, לדוגמה, מועסקים למעלה מ- 1.1 מיליון גברים ונשים ככבאים ועל פי הערכה, בשנת 2007 נפגעו מתוכם 80,100 כאשר רבע מהפגיעות נגרמו ממאמץ יתר ורבע נוסף מנפילות. כחלק מעבודתם, נועלים רוב הכבאים מגפי גומי מבודדים וכבדים או מגפי עור קלים יותר. משקל המגפיים עלול לתרום לעומס הפיסי בו נמצא הכבאי.

המשתתפים במחקר נעלו מגפי גומי יעודיות שנמצאים בשימוש שכיח, או מגפי עור, או נעלי בטיחות ובנוסף נשאו תרמיל על גבם. נבדקה אצלם צריכת החמצן, תנועת מפרקים ותבנית הליכה.

הממצאים הראשוניים במחקר מצביעים על כך שכבאים מתאימים את תבניות הליכתם ואת יציבתם כשהם נועלים מגפיים כבדים. הם צועדים לאט ובצעדים רחבים יותר, ובכל פסיעה אחוז הזמן שבו שתי כפות הרגליים באות במגע עם הקרקע או הרצפה מתארך ככל שמשקל המגף עולה. ממצא זה מראה שכבאים נועלי מגפיים צריכים זמן ארוך יותר לאיזון גופם תוך כדי צעידה. נשים האטו את צעידתם ונטלו פסיעות קטנות יותר מאלו של גברים. ממצאים נוספים הראו שלמשקל המגף השפעה על האופן שבו הכבאים מניעים את פלג גופם התחתון. המגפיים הגבילו את תנועת העקב, הברך והאגן. הגבלה זו עלולה להשפיע על יכולת הכבאים לבצע מטלות ביעילות, כגון השגת שיווי משקל או מעבר מכשולים, בעת כיבוי שריפה. בנוסף לשינוי אופן התנועה בעת ביצוע מטלות מסויימות, נמצא שעליה במשקל המגף עלולה להשפיע על השקעת אנרגיה ונשימה.

במחקר של NIOSH בצעו הכבאים שתי מטלות: (1) הליכה על משטח הליכה נע תוך כדי סחיבת צינור; (2) טיפוס על גרם מדרגות שנע בתנועה סיבובית. בשתי המטלות היו צריכת החמצן, נפח הנשימה וקצב הלב גבוהים יותר אצל כבאים שנעלו מגפי גומי כבדים מאשר אצל כבאים שנעלו מגפי עור. הגברת הנשימה והשקעת אנרגיה עלולות להפחית זמן הפעולה של מערכת פתוחה להגנת הנשימה (מנ"פ עם גלילים נישאים) בתרחיש שריפה.

NIOSH מקווה שתוצאות המחקר לאחר השלמתו ופרסומו יספקו מידע נחוץ לכבאים, למחלקות כיבוי אש ולרשויות לאומיות לכיבוי אש. מחקר נוסף יבדוק את האפקט של סוליות מגפיים שונות על הכבאים ואת אפקט משקל המגף במעבר מכשולים.

 

ד"ר אשר פרדו, מרכז מידע של המוסד לבטיחות ולגיהות, ע"פ

http://www.cdc.gov/niosh/updates/upd-12-18-08.html