www.osh.org.il

ינואר 2009

 

לא תמיד תחליפים הם ירוקים

מאת: ד"ר אשר פרדו*

 

מגמת צמצום חשיפה תעסוקתית של עובדים ע"י החלפת חומר בעל סיכון בריאותי או אחר גבוה בחומר בעל סיכון בריאותי נמוך היא אחד מאמצעי בקרת המקור היעילים ביותר.  אלא שהכנסת תחליפים לתהליכים תעשייתיים מסויימים אינה נובעת תמיד משיקולים של בריאות העובד ולעתים היא נובעת מטובת המוצר או אילוץ אחר.

1-ברומופרופאן , או בשמו הנפוץ יותר, פרופיל ברומיד, הוא דוגמה לחומר שהוכנס לשימוש כתחליף לחומרים שפוגעים בשכבת האוזון באטמוספירה ונאסרו לשימוש. המטרה של הגנה על הסביבה היא מבורכת ובמקביל סברו שממיס אורגני זה יקטין גם את הסיכון הבריאותי לעובד בהשוואה לממיסים שהוחלפו כגון טריכלורואתילן, פרכלורואתילן החשוד כמסרטן לאדם ופריאונים (CFC) נוזליים.

אלא, שמחקרים על החומר הצביעו על פוטנציאל סיכון בריאותי ואפשרות פגיעה במערכת העצבים, ולאחרונה תוארו שני מקרים של עובדים שנפגעו מהחומר. אי לכך, יש לנהוג בחומר בזהירות הראויה ולהפעיל כנגדו אמצעי בקרה אפקטיביים.

השימוש בפרופיל ברומיד כתחליף לחומרים הממעיטים את האוזון באטמוספירה עולה. בעיקר רב השימוש כמסיר שמנים בטבילה באדים, בדבקים מרוססים, בניקוי יבש של בגדים ובאלקטרוניקה (ניקוי מעגלים מודפסים).

שני המקרים של פגיעה שתוארו נוגעים לעובד באלקטרוניקה ועובד בניקוי יבש בארה"ב. במקרה הראשון, עובד בן 50 אושפז בבית חולים עקב בלבול, סחרחורת, נימול, חוסר קואורדינציה שרירית והפרעה בדיבור. אובחנה פגיעה במערכת העצבים (neuropathy). העובד עבד בהסרת שמנים ממעגלים אלקטרוניים ע"י טבילת המעגלים באמבט שהכיל פרופיל ברומיד. עבודתו כללה גם התזת החומר על המעגלים וניקוז וניקוי האמבט. העובד לא השתמש באמצעי מגן אישיים ורמת האיוורור בתחנת העבודה היתה לקויה. רמת החשיפה לחומר היתה 178 חל"מ. בבדיקות דם נמצאה רמה של ברומיד והפגיעה העצבית נמשכה שנה אחרי האישפוז. עקב קושי במיקוד פעילות מנטלית ובעיות רפואיות נלוות בהמשך הפסיק העובד את עבודתו.

במקרה הפגיעה השני מדובר בעובד בן 43 בעל היסטוריה רפואית בריאה, שהתלונן על כאבי ראש, בחילה, סחרחורת, עייפות הרגשה רעה ודכאון קל לאחר שעבד תקופה מסויימת בניקוי יבש בו השתמשו בפרופיל ברומיד. העובד לא השתמש באמצעי מגן אישיים.

במדידות סביבתיות בתחנת העבודה נמצאו ריכוזים גבוהים של פרופיל ברומיד ולאחר שיפור ההגנה ההנדסית והאישית במקום ושיטת העבודה חזר העובד לעבודה רגילה.

על אף העדר נתונים מספיקים כדי לייחס את הפגיעה הניאורולוגית לפרופיל ברומיד בלבד, קיימת עדות תומכת לתליית הפגיעה בחשיפה לחומר זה. שני מקרים אלה, המהווים תוצאה של חשיפה אקוטית שלא נצפתה בארה"ב לפני כן, הם עדויות נוספות לתיעודים קודמים בנושא המצביעים על הצורך לנקוט באמצעי הגנה הולמים בעת עבודה בפרופיל ברומיד.

גופים מקצועיים קובעי תקנים (ACGIH) המליצו על רמת חשיפה משוקללת מירבית לחומר הנעה בין 10 ל- 100 חל"מ. התכנית הלאומית האמריקאית לטוקסיקולוגיה (NTP) מצביעה על רעילות החומר גם למערכת הרבייה והתפתחות העובר בחיות בנוסף לרעילות למערכת העצבים. סיכון בריאותי התפתחותי מיוחס גם לנגזרת נוספת של פרופיל ברומיד ששמה איזופרופיל ברומיד והיא עלולה להוות אי נקיון במסה העיקרית של פרופיל ברומיד.

תחנת עבודה בפרופיל ברומיד חייבת להיות מאווררת כראוי (איוורור מוהל או מקומי) ועובד צריך ללבוש מסיכת מגן מלאה אם במהלך עבודתו הוא חשוף לריכוזים גבוהים לזמן קצר.

 

 

 

 

ד"ר אשר פרדו, PhD מדעי הרפואה, מרכז מידע של המוסד לבטיחות ולגיהות, על-פי

http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5748a2.htm