www.osh.org.il

אוקטובר 2008

 

אמצעים חדשים לבקרת פליטות אבק במהלך עבודות בנין

מאת: ד"ר אשר פרדו*

 

עובדי בנין חשופים לאבק רב בעבודות בחומרי בנין יבשים וביחוד בעבודות מסויימות כגון חציבת תעלות חשמל ושימוש במשורי דיסק לחיתוך, במקדחות ובפטישי אוויר. גופים ארציים ובינלאומיים שונים שוקדים על דרכים להגברת המודעות בקרב עובדי בנין לסיכוני הבריאות הכרוכים בעבודתם במטרה להגביר את אמצעי ההגנה הננקטים בעבודות אלה נגד החשיפה ובעיקר חשיפה נשימתית.

בעוד שהמאמץ להגברת המודעות ונקיטת אמצעי הגנה בולט באתרי בניה חדשים, מתקבל לעתים הרושם שעבודות של חידוש מבנים ושיפוצים זוכות לפחות תשומת לב בנקודה זו, אעפ"י שגורמי החשיפה והסיכונים הבריאותיים דומים בשני המקרים. מאמר זה דן באמצעי הגנה המוצעים לשני סוגי עבודה במבנים העובדים שיקום, שיפוץ וחידוש. סוג עבודה אחד הוא הסרת טיח המהווה שכבה מדביקה בין שורות לבנים (או בלוקים) וסוג עבודה שני הוא שבירת בטון בפטיש אוויר רוטט או מקדחה רוטטת גדולה.

אחד הגורמים לחשיפה כרונית בעל סיכון בולט ביותר לבריאות בשתי העבודות הוא צורן דו חמצני גבישי חופשי, דהיינו סיליקה גבישית חופשית. סיליקה עלולה לגרום למחלות בדרכי הנשימה (סיליקוזיס) וירידה בתיפקודי הריאות, למחלת כליה ובעשור האחרון הוכרזה כגורם הקשור בהתפתחות סרטן ריאה.

על מנת לחדש קיר בעל טיח ישן ומתפורר יש להסיר שכבה של טיח ישן בעומק 1-2 ס"מ. שכבה זו יוצרת אבק רב בעת חציבה. בקרת האבק קשה והוא מתפזר גם לסביבת העבודה הקרובה. בהרבה מקרים מנקה עובד את המכשירים ואת בגדיו באוויר דחוס בסיום העבודה ופעולה זו מגבירה את חשיפתו הנשימתית. על פי סקרי מדידה (NIOSH), עובדים המסירים טיח ישן בין לבנים בעזרת כלי חציבה ומשורי דיסקה עלולים להחשף לריכוזי סיליקה הגבוהים פי 50 מהרמה המרבית המותרת כיום במדינת ישראל לאבק סיליקה גבישית בר נשימה. גם בעת שימוש בפטיש אוויר לשבירת בטון ישן מתפתחים ריכוזי אבק גבוהים וריכוז הסיליקה הגבישית חופשית באבק זה עלול להיות גבוה למעלה מפי חמש מהרמה המרבית המותרת לחשיפה.

לא קיים טיפול רפואי אפקטיבי כנגד סיליקוזיס ולכן ניתן דגש לפיתוח אמצעי בקרה לפליטות אבק.

המכון הלאומי לבטיחות ובריאות תעסוקתית (NIOSH) בארה"ב פיתח אמצעי ליניקת אבק בעת הסרת טיח ישן ואמצעי לבקרת אבק באמצעות הרטבה ע"י מים בעת שימוש בפטיש אוויר. בניסויים שנעשו, הצליח האמצעי הראשון לצמצם את ריכוזי הסיליקה באוויר פי 5 – 20 בעת הסרת טיח ישן לעומת מצב של העדר בקרה זו, והאמצעי השני צמצם את החשיפה לאבק ב- 70%- 90%.

 

אמצעי ליניקת אבק בעת הסרת טיח ישן

בעבודת הסרה של טיח ישן הותקן יונק אבק צמוד לכלי החציבה. צריכת החשמל של יונק זה היתה 10 אמפר וקצב היניקה האפקטיבי הנדרש הוא כ- 2300 ליטר/דקה (80 cfm). יונק זה צוייד במסנן HEPA לקליטת האבק והמסנן הוגן ע"י ציקלון לאיסוף חלקיקים גסים. קצב השאיבה יכול להיות מבוקר ע"י וסת לחץ, או בהעדרו, יכול העובד לווסת את קצב היניקה עד שלא תראה פלומת אבק פורצת מכיפת ההגנה של דיסקת החציבה. צינור היונק צריך להיות קצר מ- 4.5 מטר וקוטרו 5 ס"מ כיוון שקוטר קטן יותר מצמצם את קצב השאיבה האפקטיבי. פומית היונק יכולה להיות חלק ממכשיר החציבה (ישנם יצרנים המספקים מכשיר עם פומית מותאמת) או מותקנת עליו. לאבטחת פעולה יעילה של שואב האבק יש להצמיד את מכשיר החציבה ופומית היונק כנגד מישור הקיר. כיוון הסיבוב של החלק החוצב צריך להיות כזה שיוביל את האבק לפומית היונק, ומפלס היניקה צריך להיות מתחת למפלס החציבה. ניקוי מפעם לפעם של הצינור השואב ושקית האבק המצטבר חשובים לפעולה תקינה ויעילה של המערכת. על אף צמצום החשיפה דרושה עדיין הגנת נשימה ע"י מסנן אבק אישי כנשמית או מסיכת אבק רב פעמית על מנת לעמוד בחשיפה נמוכה מרמות החשיפה המרביות.

Worker using grinder to remove motar.

 

Diagram of mortar removal showing the direction of work, ratation direction of grinder and air flow.

 

אמצעי לבקרת אבק באמצעות הרטבה ע"י מים בעת שימוש בפטיש אוויר

הרטבת אבק היא שיטה לצמצום פיזורו וצמצום חשיפה תעסוקתית. האמצעי שפותח להתזת מים על אבק תוך כדי עבודה בפטיש אוויר עדיין אינו ניתן להשגה כמוצר מסחרי, אולם ניתן להתקנה עצמית על פטישי אוויר באופן קל יחסית. החלק המתיז מורכב מחרוט קשיח בעל מתיז חרירי היוצר זווית פיזור מים בת 80 מעלות. חרוט זה מקובע למסגרת שמרותכת לחלק התחתון של פטיש האוויר כך שהחרוט אינו בא במגע עם משטח העבודה. זווית הפתיחה של מניפת המים המותזים וצורת המניפה הם שני גורמים תכנוניים קריטיים להצלחת פעולת ההרטבה של האבק. גורם חשוב נוסף הוא קצב הזרימה של המים. קצב יעיל הוא 350 סמ"ק בדקה. קצב זה גם אינו גורם להרטבת יתר של משטח העבודה ולהתזה על בגדי העובד ונעליו. מבחינת עלות-תועלת, קצבים גבוהים יותר אינם מהווים יתרון בצמצום פיזור האבק. את המיכל לאספקת המים (200 ליטר) ומדחס המערכת ניתן לשאת על עגלה נגררת. לגיטימי לשקול את שאלת השימוש באמצעי בקרה זה בימים בהם אנו מצווים על חסכון במים. במקרה הנדון פותח מתקן לצריכת מים נמוכה ומספיקים כ- 21 ליטר מים לשעת עבודה רצופה בפטיש אוויר. לשם השוואה, כמות זו שוות ערך לשני דליי מים ביתיים סטנדרטיים, או לפעמיים וחצי כמות המים הממלאת מיכל הדחה בשירותים. מול החשיבה על צמצום במים כדאי להעמיד גם את היתרון המושג בהגנה על העובד.

The water spray attachment, showing the method used to attach the nozzle to the tool.

 

Diagram of water-spray control used in NIOSH study.

 

 

 

 

ד"ר אשר פרדו, PhD מדעי הרפואה, מרכז מידע של המוסד לבטיחות ולגיהות, על-פי NIOSH:

 

http://www.cdc.gov/niosh/docs/wp-solutions/2008-126/

 

http://www.cdc.gov/niosh/docs/wp-solutions/2008-127/