www.osh.org.il

ספטמבר 2008

 

בריטניה -מיליונים סובלים מהצקה

ערכה: ליבנת כהן *

 

סקר חדש שנערך בבריטניה עבור The Trade Union Congress (TUC), הסתדרות העובדים הבריטית, מציין ש- 1 מתוך 7 אנשים, כ-  3,5000,000 עובדים שהם 14% מכוח העבודה, סובלים מהצקה בתפקידם הנוכחי.

1 מתוך 5 עובדים (21% מכוח העבודה) טוען שהצקה היא "בעיה" במקום עבודתם.

 

בסקר נמצאו הנתונים הבאים**:

 

  1. הצקה שכיחה יותר במגזר הציבורי (19%), בהשוואה למגזר הפרטי (12%)  ולמגזר ההתנדבותי (8%).

 

  1. העובדים שהתלוננו על היותם קורבן להצקה הם לאו דווקא העובדים בעלי השכר הנמוך ביותר, אלא בעלי שכר הביניים המשתכרים בין 20,000 ל-60,000 לירות סטרלינג לשנה.

 

התפלגות הדיווחים על הצקה בהתאם לגובה השכר הינה:

 

פחות מ - 5,000 לירות סטרלינג לשנה- 5%

5,000 - 10,000 לירות סטרלינג לשנה - 14%

10,000- 15,000 לירות סטרלינג לשנה - 13%

15,000 - 20,000 לירות סטרלינג לשנה - 13%

 

20,000 - 25,000 לירות סטרלינג לשנה - 17%   

25,000 - 30,000 לירות סטרלינג לשנה- 18%  

30,000 - 40,000 לירות סטרלינג לשנה - 17%

40,000 - 50,000 לירות סטרלינג לשנה - 16%

50,000 - 60,000 לירות סטרלינג לשנה - 18%

 

מעל  60,000 לירות סטרלינג לשנה - 7% .                   

  

  1. 16% מהעובדים שסובלים מהצקה, הם בעלי מקצועות חופשיים ועוזריהם.

 

התפלגות ההצקה במשרות הינה (באחוזים מכוח העבודה):

 

·                  דרג ניהולי בכיר - 13%

·                  עובדים מקצועיים - 16%

·                  בעלי מקצועות טכניים - 16%

·                  פקידות/ מזכירות  - 14%

·                  עבודות הדורשות הכשרה מקצועית - 14%

·                  נותני שירות אישי - 14%

·                  שירות לקוחות/מכירות - 14%

·                  מפעיל מכונה בתהליכי יצור - 14%

·                  אחר - 12%

 

  1. גברים נמצאים בסבירות גבוהה יותר לסבול מהצקה (16%) מאשר נשים (12%).

 

  1. עובדים בגיל מבוגר, סובלים יותר מהצקה מאשר עובדים בגיל צעיר :

·                  עובדים בין הגילאים 45-55 סובלים מהצקה בשכיחות של 19%.

·                  עובדים בין הגילאים 35-44 סובלים מהצקה בשכיחות של 17% .

·                  עובדים בין הגילאים  34-  25 סובלים מהצקה בשכיחות של 8%.

 

  1. התפלגות הדיווחים על הצקה לפי רמת ההשכלה וההכשרה המקצועית של "הקורבן" להצקה:

·                  נמוכה - 13%

·                  בינונית - 17%

·                  גבוהה - 14%

 

 

המלצת קונגרס האיגודים המקצועיים

המזכיר הכללי  של  האיגודים המקצועיים ציין בהתייחסותו לממצאי הסקר, שכל ארגון, חייב לכלול מדיניות בנושא טיפול בהצקה. על כל מנהל בארגון, לוודא שמנהלים או עמיתים לא "ישלימו" עם מקרה של הצקה כלשהיא במקום העבודה.

 

 

** המספר באחוזים מתייחס לאחוז מכלל אוכלוסיית כוח העבודה

 

 

 

נערך ע"י ליבנת כהן M.A בפסיכולוגיה ארגונית, מרכז המידע, המוסד לבטיחות ולגהות, ע"פ

http://www.tuc.org.uk/newsroom/tuc-15295-f0.cfm

Croner ו-BBC News

http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk/7599354.stm