www.osh.org.il

יולי 2006

 

בריטניה: ריכוז נתונים כמותיים בתחום הלחץ

ערכה: ליבנת כהן *

 

לאחרונה נקלטה חוברת חדשה במרכז המידע הכוללת לקט מאמרים בנושאי לחץ וחרדה. בחוברת, שהוצאה בבריטניה, שלושה פרקים: לחץ ואנשים צעירים, לחץ במקום העבודה והתמודדות עם לחץ. דוגמאות למאמרים: סיבות שכיחות ללחץ, מקצועות מלחיצים, לחץ והמצב המשפטי, טיפים להפחתת לחץ, תזונה נכונה להפחתת לחץ ועוד.

להלן, עיקרי דברים מתוך מאמרים נבחרים:

 

כללי

·         כל אחד עלול לסבול לפעמים מלחץ.

·         חרדה בגין עומסי עבודה כבדים, שעות עבודה ארוכות ואיום בפיטורין "מזינים את המגפה של הלחץ בעבודה".

·         העובדים במקצועות הבאים הם הסובלים העיקריים מבעיות בריאות הקשורות ללחץ בעבודה: עובדים בשירותי אמבולנס, מורים ועובדים סוצייאלים.

·         לחץ היא הסיבה הרשמית הראשונה להיעדרות בשל מחלה. עם זאת, 20% מהמעסיקים עדיין לא מתייחסים ללחץ כאל נושא השייך לתחום הבטיחות והבריאות.

 

נזק לכלכלה

·         יותר מ- 91 מיליון "ימים הולכים לאיבוד" כל שנה בגין בעיות בריאות מנטליות.

אומדן העלות לתעשייה - 4 ביליון לירות סטרלינג.

·         כל מקרה חדש של לחץ הקשור לעבודה גורם  "לאובדן" של  29 ימי עבודה בממוצע.

·         יותר מ - 700,000 אנשים, כרבע מכל התביעות, קיבלו עד 84 לירות סטרלינג לשבוע כקצבה בגין אי יכולת על בסיס בריאות מנטלית ירודה. זו עלייה של 38% מאז שנת 1997.

·         232,300 מהנ"ל הן נשים - עלייה של 60% בשבע שנים.

·         כ- 13.5 מיליון ימים "הולכים לאיבוד" בכל שנה כתוצאה מלחץ הקשור לעבודה, דיכאון וחרדה (ע"פ דיווחים עצמיים של העובדים). העלות השנתית לכלכלה היא 7 ביליון לירות סטרלינג הכוללים תשלום עבור דמי מחלה, עבור עלויות בריאות ועבור פגיעה בפרודוקטיביות.

 

נזק לפרט

·         58% מנציגי הבטיחות והבריאות של האגודים המקצועיים  ציינו שלחץ הוא הסיבה העיקרית לתלונות של העובדים. תלונות בגין לחץ "עוקפות" תלונות בגין כאבי גב ובגין פגיעות עקב מעמס חוזרני (RSI)

·         כ-12 מיליון מבוגרים מבקרים אצל הרופא הכללי שלהם בגין בעיות מנטליות כל שנה, רובם סובלים מחרדה ודיכאון, מרביתם כתוצאה מלחץ הקשור לעבודה.

·         אנשים הנמצאים תחת לחץ נוטים יותר לשכוח, פחות מרוכזים והם בעלי מוטיבציה מופחתת.

 

לחץ של אנשים צעירים

·         אנשים צעירים הם הלחוצים ביותר על בסיס יומי. 24% מבני הגיל 15-24 סובלים מלחץ בסוף כל יום.

·         למרות שאנשים רבים עלולים לסבול מלחץ וחרדה ברמות שונות, בין 5% ל- 10% מהאנשים הצעירים יסבלו מבעיות חרדה ברמה שתשפיע על היכולת שלהם לחיות חיים "נורמלים".

 

לחץ של נשים לעומת לחץ של גברים

·         נשים מעידות על עצמן שרמת הלחץ שלהן עלתה במשך החמש שנים האחרונות בהשוואה לגברים. 42% מהנשים מעידות על כך בהשוואה ל- 38% מהגברים.

·         סקר שכלל יותר מ-2000 אנשים מצא שנשים דואגות בתכיפות גדולה יותר מאשר גברים. (16% לעומת 8%).

 

חרדה

·         לחץ וחרדה דורשים אנרגיה, כשהאנרגיה מתכלה, האדם הופך למדוכא: לא נותרת לו אנרגיה להזנת החרדות שלו, וכך החרדות לעולם לא נפתרות.

·         חרדה מורכבת מרגשות של פחד ודאגה. חרדה ברמה מסוימת יכולה להועיל מפני שהיא מסייעת במניעת מצבים מסוכנים, מזהירה ומניעה להתמודד עם בעיות.

 

דרכי התמודדות עם לחץ

·         ניתן להפחית את ההשפעות של לחץ באמצעות דיאטה מיוחדת.

·         פעילות פיזית היא אמצעי חשוב להפחתת לחץ ולמניעת חלק מההשפעות המזיקות שלו לגוף האדם.

 

 

 

 

 

נערך ע"י ליבנת כהן M.A בפסיכולוגיה ארגונית, מרכז המידע, המוסד לבטיחות ולגהות, ע"פ

http://www.independence.co.uk/publicationslist/100stressandanxi.html