www.osh.org.il

מרץ 2006

 

הקשר בין סרטן ריאות לבין זיהום אוויר פנים-מבני

מחימום ובישול בחומרי בעירה מוצקים

מאת: ד"ר אשר פרדו *

 

אחד מסגנונות החיים המאפיין עיור הוא שימוש במקורות נקיים יותר של אנרגיה כגון נפט (קרוסן) גז וחשמל. לעומת זאת, אוכלוסיות כפריות ואוכלוסיות במדינות עניות משתמשות באופן נרחב במקורות של מסה ביולוגית, כגון עץ וזבל אורגני, כמקורות אנרגיה. תוצרי בעירה, לרבות אלו שמקורם בבעירת חומרי דלק מוצקים (עץ, פחם ופחם פעיל, זבל, צמחים), מהווים מרכיב ניכר בין ארבעת המרכיבים של זיהום אוויר הכוללים גם כימיקלים, ראדון וגורמים בילוגיים, ומהווים נושא למחקר.

חומרי בעירה מוצקים, הנמצאים בשימוש בתנורי בישול וחימום, פולטים מיגוון רחב של תוצרים רעילים בזמן בעירתם וביניהם חומר חלקיקי, פחמן חד-חמצני, תחמוצות גפרית וחנקן, פורמאלדהיד (חומר מסרטן), פחמימנים ארומטים פוליציקליים (חשודים כמסרטנים) ומתכות כבדות כגון ארסן. נמצא קשר בין גורמי סיכון אלה לבין הארעות של דלקות חריפות בדרכי הנשימה ומחלות נשימה חסימתיות כרוניות וסרטן הריאות, האף-לוע והגרון. בסין, לדוגמה, קיימות ראיות עקביות על סיכון מוגבר לסרטן ריאות בקרב נשים המשתמשות בבתיהם בתנורי בישול מוסקים בפחם. גם במחוז לוס אנג'לס בארה"ב דווח על סיכון מוגבר ללקות בסרטן ריאות בקרב אנשים שהשתמשו בפחם לבישול וחימום בתקופת ילדותם ונערותם (יחס צולב לאדנוקרצינומה היה 2.3 בין קבוצת ניסוי לקבוצת בקורת).

לאחרונה פורסמו תוצאות מחקר מקיף מסוג ניסוי-בקורת (case-control) שנערך באירופה במטרה להעריך את תרומת תוצרי הבעירה מבישול וחימום בבתים להתפתחות סרטן ריאה. מרכזי אוכלוסיה במספר מדינות באירופה המזרחית והמרכזית ומרכז אחד בבריטניה השתתפו במחקר. קבוצת הניסוי במרכזים השונים כללה 2,861 אנשים והורכבה ממקרי סרטן בקבוצת הגילאים 20 – 79 שאותרו באמצעות בתי חולים של כל מרכז ומחלתם אושרה ע"י קריטריונים רפואיים מקובלים. קבוצת בקורת תואמת כללה 3,118 אנשים והורכבה מעובדי בתי החולים או מאוכלוסיית הסביבה. כלי המחקר היה ראיון אישי שבאמצעותו נאספו נתונים דמוגרפיים, הרגלי תזונה, עישון ושתיה, הסטוריה רפואית ומשפחתית רלוואנטית למחלות שנבדקו, הסטוריה תעסוקתית, נתונים על מקום המגורים ונתונים על סוג חומרי הבעירה העיקריים בשימוש ביתי  לבישול וחימום. איסוף הנתונים התחשב באפשרות שתןשבים השתמשו גם בסוגי דלק נוזלי ובחשמל. מידע זה היה נחוץ לצורך ניטרול ההשפעה של גורם זה על התוצאות. באנליזת התוצאות תוקננו היחסים הצולבים (odds ratios) לפי מין, גיל, רמת השכלה ועישון מצטבר.

למעלה משלשת רבעי המשתתפים במחקר היו גברים. מקרי הסרטן אפיינו אוכלוסיה מבוגרת ומועטת השכלה קצת יותר מאוכלוסיה אחרת. בקרב קבוצה זו היה העישון שכיח יותר מאשר בקבוצת הבקורת. 82% מאוכלוסיית המחקר השתמשו תמיד בחומרי בעירה מוצקים לחימום ובישול . חלק מהמשתתפים השתמשו בדלק מוצק ואמצעים מודרניים במעורב ורק כ- 6% מהמשתתפים השתמש רק באמצעים מודרניים כאשר גז שימש לבישול וחשמל לחימום.

להלן התוצאות העיקריות במחקר.

  • שיעור ההארעות של סרטן ריאות היה גבוה באופן מובהק בקרב אלה שהשתמשו כל הזמן בחומרי בעירה מוצקים לעומת המשתמשים באפשרויות הדלק האחרות (שיעור ההארעות האחוזי של מקרי הסרטן בקרב הראשונים היה גבוה פי 1.22 משיעור ההארעות האחוזי בקבוצה האחרת. היחס בין שני השיעורים הוא היחס הצולב  וגבולות הבטחון שלו ברמת סמך של 95% היו 1.04    ו- 1.44).
  • התרומה לעליה מתונה בסיכון לסרטן ריאות בקרב משתמשים בחומרי בעירה מוצקים נובעת מבישול, אך לא מחימום.
  • משך הזמן המצטבר של שימוש בדלק מוצק היה גורם מסביר לשיעור ההארעות הגבוה יותר של סרטן ריאות בקרב המשתמשים בדלק מוצק לעומת אלה שלא השתשמו מעולם בדלק כזה.
  • הסיכון עלה בקרב מעשנים שמשתמשים בחומרי בעירה מוצקים לבישול. העדר האפקט בלא מעשנים מוסבר ע"י אפשרות של תגובה בין תוצרי השריפה המזהמים הנפלטים בבישול לבין החומרים המסרטנים בעשן סיגריה.
  • שימוש בעץ לבישול וחימום הראה עליה בשיעור ההארעות של מקרי סרטן ריאות לעומת מצב של אי שימוש בחומר זה לבעירה.
  • הקשר בין אורך תקופת החיים בה השתמשו בדלק מוצק לבישול לבין הסיכון לסרטן ריאות היה חזק בפולין, הונגריה ורומניה, אך היה חלש ברוסיה ונעדר בצ'כיה, סלובקיה ובריטניה.
  • הסיכון לתחלואה בסרטן ריאות ירד לאחר המעבר מדלק מוצק לאמצעים מודרניים והוא ירד יותר ככל שהמעבר חל מוקדם יותר בתקופת החיים.
  • לחשיפה לתוצרי בעירה של דלק מוצק בזמן הילדות והנערות לא היתה השפעה על עליה בסיכון לסרטן ריאה.

היחוד במחקר זה הוא ההפרדה בין חימום ובישול באשר לקשר שלהם לעליה בסיכון לסרטן ריאות. העליה בסיכון שנמצאה אינה גבוהה כמו בארצות מרכז ומזרח אסיה כיוון שבאירופה, באופן מסורתי, מותקנת ארובה מעל תנורי בישול וחימום בעוד שבסין והודו הבעירה היא פתוחה.

רוב אוכלוסיית המחקר הוא גברים, בעוד שבמדינות שהשתתפו במחקר בעיקר האישה, באופן מסורתי, עוסקת בבישול. אעפ"י כן קיים פוטנציאל חשיפה גם לגברים בגלל המימדים הקטנים של הבתים ושימוש במטבח, לעתים, כמרכז שהייה של המשפחה.

העדר נתונים על רמות חשיפה של מזהמי אוויר בבתים ואפשרות של סיווג שגוי של משתתפים על פי סוג חומר הבעירה בגלל האפשרות של שימוש מעורב בחומרים מוצקים ובאמצעים מודרניים במקום אחד מהווים חסרון במחקר הנוכחי. עם זאת, ניתן להקיש מהמחקר, שבישול במתקנים פתוחים ללא איוורור נאות, כגון אתרי פיקניק ובישול על אש פתוחה בחצר, תוך שימוש בחומר בעירה מוצק (נכון גם לישראל) מעלה את הסיכון להארעות סרטן ריאה לעומת בישול במתקנים בעלי בקרת איוורור או ארובה.

 

 

 

 

 

 

ד"ר אשר פרדו,PhD מדעי הרפואה, מרכז מידע של המוסד לבטיחות ולגיהות.

על-פי: 

Lissowska J. et al, Lung cancer and indoor pollution from heating and cooking with solid fuels. The IARC international multicentre case-control study in eastern/central Europe and the United Kingdom, American Journal of Epidemiology,162:326-333, 2005.
http://aje.oxfordjournals.org/cgi/content/full/162/4/326