ניהול סיכוני בטיחות וגיהות

סדרת מאמרים, מאת: א. גריפל
מושגי יסוד בתחום תורת ניהול הסיכונים
ניהול סיכוני בטיחות וגיהות
תמצית ת"י 4481
השוואת דרישות החוק להמלצות ת"י 4481