מלגזות
סוגים, שימושים, תחזוקה ובטיחות

מאת: אלברט פרץ
בהוצאת המוסד לבטיחות ולגיהות, ינואר 2004.

ניתן לרכוש את הספר ביחידת ההפצה:
בת-ים, מגדלי הים התיכון, רח' הים 2
טל': 03-6575147, פקס: 03-6575148
hizki@osh.org.il
או באתר האינטרנט - מדור הזמנת פרסומים


לעיון בפרקי הספר:
מבוא, תאור כללי, פרק א' ופרק ב':
מערכות ומיכלולים
סיווג מלגזות
פרק ג', פרק ד':
העקרונות הפיזיקליים והגיאומטריים שמאחורי פעולת המלגזה
הפעלה בטוחה
פרק ה', פרק ו', נספחים וטפסים:
הפעלה בסמכות וברשות
תחזוקה וטיפולים
נספחים
טפסים שונים (דוגמאות)