הסברים למונחים וקיצורים בכרטיסי בטיחות כימיים

American Conference of Governmental Industrial Hygienists - ACGIH
ארגון הגיהותנים הממשלתיים של ארה"ב.

TLV-TWA - "חשיפה משוקללת מרבית מותרת" - Threshold Limit Value - Time Weighted Average
הרמה המשוקללת המרבית של גורמים כימיים ופיסיקליים באזור עבודתו של העובד אשר עד אליה מותרת חשיפה במשך יום עבודה של 8 שעות מתוך יממה

TLV-STEL - "חשיפה מרבית מותרת לזמן קצר" - Threshold Limit Value - Short Term Exposure Limit
הרמה המרבית של גורמים כימיים ופיסיקליים באזור עבודתו של העובד אשר עד אליה מותרת חשיפה של עד 15 דקות בכל פעם, לא יותר מ-4 פעמים ביום עבודה של 8 שעות מתוך יממה ובמרווח של 60 דקות לפחות בין פעם לפעם, ובתנאי שרמת החשיפה הכוללת ל-8 שעות עבודה ביממה תהיה נמוכה מרמת החשיפה המשוקללת המרבית המותרת;

A1 - מסרטנים מוכחים לגבי בני אדם.
A2 - מסרטנים חשודים לגבי בני אדם.
A3 - מסרטנים מוכחים לגבי בעלי חיים, עם הקשר לא ברור לגבי בני אדם.
A4 - חומרים שלא ניתן לסווגם כמסרטנים לאדם.
A5 - חומרים שאינם חשודים כמסרטנים לאדם.

#CAS - מס' זיהוי של חומר כימי בהתאם לפרסום האגודה הכימית האמריקאית.

מספר אום (#.U.N) - מספר בן ארבע ספרות לזיהוי חומר מסוכן או קבוצת חומרים מסוכנים, כפי שנקבע בספר הכתום.

הספר הכתום (Orange Book) - ספר ההמלצות להובלת חומרים מסוכנים, שהגדירה ככאלה ועדת המומחים של האו"ם להובלת מטענים של חומרים מסוכנים.