המוסד לבטיחות וגיהות Workplace Safety & Health in Israel

בטיחות בהפעלת מכונות וציוד
  להגשת שאילתא למרכז המידע של המוסד לבטיחות ולגיהות
  ליצירת קשר עם שלמה איציקובסקי, מנהל תחום הנדסה ותורת בטיחות