המוסד לבטיחות וגיהות


גליון 523 - דצמבר 2013

גליון 492 (בערבית) - יולי 2012

גליון 87 (ברוסית) - יולי 2012

בטאון בטיחות, גליון 345
אוגוסט 2013 - ספטמבר 2013

תוכן העניינים


קורסים וימי עיון במחוזות המוסד

תוכן הענינים

קיץ, ילדים, הגורם האנושי והתקנות לניהול הבטיחות
מאת דניאל חדד

הולכים על בטוח בפארק גני יהושע
מאת מיכאל לרר

מניעת סיכונים בהפעלת מכונות
מאת שלמה איציקובסקי

חדשות וחידושים בארגונומיה, מאת ד"ר יוהנה גייגר
דפוסי ישיבה חדשים בעקבות חידושי הטכנולוגיה
מאת נילי יחיאלי

תאונות ולקחן - שמירה על בטיחות נאותה ומספקת בעבודות בנייה
מאת מהנדס דוד דודסון

פועל בייצור טקסטיל - גיליון מידע על סיכונים תעסוקתיים
מאת פרופ' אלכס דונגי

פרויקט לקידום בריאות העובדים בחקלאות
מאת חיים בן-ארי

כיצד להתמודד עם הסיכונים בעת השימוש באמוניה
מאת מהנדס דורון שורץ

פרויקט להפחתת רמות הפליטה וחשיפת העובדים לעופרת במפעל "שנפ"
מאת רינה קנוביץ

סיכוני אש ומניעתם בשנאים - חלק ראשון
מאת שי שגב

חדשות בבטיחות

מרכז מידע - מיתקני שטיפה בחירום
מאת דוד זיו

קורסים באגף הכשרה והדרכה