המוסד לבטיחות וגיהות Workplace Safety & Health in Israel
בטיחות חשמל


ספרים וחוברות בנושא בטיחות בחשמל           אתרים ותמונות בתחום החשמל
בטיחות בשימוש ובעבודה בחשמל
בטיחות חשמל בעבודות אלקטרוניקה
חשמל סטטי
תחזוקת מיתקני חשמל - היבט הבטיחות
בטיחות בחשמל באתרי בניה
גנרטורים בטיחות בתחזוקה ובתפעול
 תמונות בנושא חשמל
 מצגות באינטרנט - עברית
 מצגות באינטרנט - אנגלית
 קישורים לאתרים נבחרים
 חוק ותקנות החשמל משרד התשתיות הלאומיות
 תקנות הבטיחות בעבודה (חשמל) משרד התמ"ת
 מידע נוסף בנושא תחיקה מאתר המוסד לבטיחות
פרסומים בספריה האלקטרונית מצגות בנושא בטיחות חשמל
 מבוא לאווירה נפיצה / ד"ר אלכס טורצקי 
 עבודה במתקן חי ובקרבתו (חלק 2) / ד"ר אלכס טורצקי 
 עבודה במתקן חי ובקרבתו (חלק 1) / ד"ר אלכס טורצקי 
 Application Development Trends / ד"ר אלכס טורצקי 
 בטיחות חשמל בחוקים ותקנות / ד"ר אלכס טורצקי 
 בטיחות חשמל בעבודות אלקטרוניקה / ד"ר אלכס טורצקי
 הארקה: דרישות, שיטות התקנה. חלק 1 / ד"ר אלכס טורצקי
 הארקה: דרישות, שיטות התקנה. חלק 2 / ד"ר אלכס טורצקי
 הדרכה וניהול בטיחות במערכות חשמל / ד"ר אלכס טורצקי
 מודלים לניהול בטיחות במערכות חשמל / ד"ר אלכס טורצקי
 תאונות מוות מחישמול בעבודה בישראל / ד"ר אלכס טורצקי 
הערה: המצגות ניתנת לצפיה/קריאה בלבד (read only).
  להגשת שאילתא למרכז המידע של המוסד לבטיחות ולגיהות         ליצירת קשר עם מדריך בטיחות חשמל ארצי - אלכס רודיאק