המוסד לבטיחות וגיהות Workplace Safety & Health in Israel

גליונות מידע על סיכונים תעסוקתיים לעובדים במקצועות שונים במימון קרן מנוף - המוסד לבטוח לאומי
והפעולה המונעת - משרד התמ"ת

 כימיה ותהליכים
 עיבוד מתכת
 עיבוד עץ
 בניין וחומרי בניין
 חשמל ואלקטרוניקה
 עבודה במשרד ומול המחשב
 ריתוך וחיתוך
 רכב ומוסכים
 מעבדות ועיסוקים רפואיים
 מוסדות ושירותים
 מלגזות וכלי הרמה
 חקלאות ומזון
 כל גליונות המידע


  מידע נוסף
 מידע על הפרוייקט והסבר למשתמשים.
 International Hazard Datasheets on Occupations.