המוסד לבטיחות וגיהות Workplace Safety & Health in Israel

בטיחות ובריאות בבנייה
  להגשת שאילתא למרכז המידע של המוסד לבטיחות ולגיהות
  ליצירת קשר עם איגור פרלמן, מדריך ארצי לבטיחות בנייה