המוסד לבטיחות וגיהות Workplace Safety & Health in Israel
המוסד לבטיחות ולגיהות מעמיד לרשותך מאגר תמונות על-מנת לסייע למקומות העבודה בשיפור ובשידרוג פעולות ההדרכה בתחום הבטיחות והגיהות. המאגר כולל כ-200 תמונות, המחולקות ל-16 קבוצות של סביבות עבודה. בכל קבוצה נמצא מיגוון של תמונות המציגות מיפגעי בטיחות וגיהות ופתרונות בטיחות. ניתן להסתייע בתמונות לצורך הכנת מערכי שיעור, מצגות, או בכל דרך אחרת שתמצאו לנכון. פעילות נוספת, להמשך פיתוח המאגר, תהיה בעקבות תגובות המשתמשים. איך להוריד התמונה ולהשתמש בה?
יש לך תמונה טובה על בטיחות? שלח לנו!