חיפוש | מי אנחנו | הצטרפות למועדון מיישמי מערכת לניהול בטיחות וגיהות   לא מצאת את מה שחיפשת?
המל"ב הוא המוסד המורשה בישראל לקידום מערכות ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה, על-פי הנחיות ארגון העבודה הבינלאומי (ILO). המל"ב פועל במסגרת המוסד לבטיחות ולגיהות, ובראשו עומדת ועדת היגוי עליונה בה חברים נציגים ממוסדות ציבור וממשרדי ממשלה שונים. בין היתר, המל"ב מסייע למפעלים ולארגונים לאמץ מערכת של ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה

הסיוע כולל ארבעה מרכיבים עיקריים:
פעולות הסברה וחלוקת חוברות מידע המסבירות מהי מערכת לניהול בטיחות וכיצד ניתן להקימה בארגון;
פעולות הדרכה לממלאי תפקידים במערך הבטיחות בארגון בנושאי ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה;
גישה – באמצעות אתר אינטרנט זה – למאגרי ידע המכילים טפסים, דוגמאות נהלים, שאלונים, וכלים שונים המועילים להטמעתה ותחזוקתה של מערכת ניהול בטיחות ובריאות;
מתן אישור לארגון המציין כי הוא משתייך למועדון ארגונים המפעילים מערכות לניהול בטיחות ובריאות (לפרטים נוספים לחץ על הקישורית " הצטרפות למועדון מיישמי מערכת לניהול בטיחות וגיהות " בעמוד "ניהול ידע" של אתר המל"ב);

מהי מערכת לניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה?
מערכת לניהול בטיחות ובריאות מיועדת למנוע תאונות עבודה ומחלות מקצוע העלולות להיגרם לעובדים ולעובדי קבלן בארגון. המערכת כוללת מדיניות, נהלים, תהליכים ומסגרות ביצוע המיועדים להבטיח כי:
א. כל גורמי הסיכון הקיימים בארגון ובמתקניו – בעבודות שגרתיות או לא שגרתיות – מזוהים ומאותרים, ומתבצעות כל הבדיקות וכל הניטורים הנדרשים על מנת לעקוב אחר מצב הבטיחות והבריאות;
ב. מתבצעת הערכה של כל הסיכונים שאותרו כדי לקבוע אם הסיכונים קבילים, או אם נדרשת פעולה מונעת;
ג. ננקטות פעולות נדרשות להפחתת רמת הסיכון הנשקפת לעובדים בפעילויות השונות, עד לרמה של סיכון קביל;

בדרך כלל, מערכת לניהול בטיחות ובריאות איננה עומדת בפני עצמה, והיא משולבת לעיתים קרובות במערכת האיכות של הארגון.

אילו מערכות לניהול בטיחות ובריאות מוכרות ופועלות בישראל?
בישראל פועלות ומוכרות מערכות ניהול בטיחות ובריאות משלושה סוגים:
א. מערכות לפי ת"י 18001 הדורשות התעדה של מכון מוסמך כדוגמת מכון התקנים;
ב. מערכות העונות על דרישות ארגון העבודה הבינלאומי, כפי שהן מוצגות בקווים המנחים של הארגון ILO-OSH 2001. מל"ב תומכת בהקמת מערכות אלה;
ג. מערכות אחרות המוגדרות על-ידי הארגון עצמו, או על-ידי חברות אם בחו"ל;


מי מאשר כי במפעל פועלת מערכת ניהול בטיחות ובריאות מתאימה?
ארגון אשר אינו מעוניין בהתעדה לפי ת"י 18001, אך מעוניין כי מערכת ניהול הבטיחות והגיהות תזכה להכרה, יכול להצטרף למועדון ארגונים המפעילים מערכות לניהול בטיחות ובריאות, במסגרת המוסד המורשה (המל"ב) הנמצא במוסד לבטיחות ולגיהות. לפרטים נוספים ראה קישורית " הצטרפות למועדון מיישמי מערכת לניהול בטיחות וגיהות" ארגון אשר מעוניין בהתעדה על-פי ת"י 18001 יפנה למכון התעדה כדוגמת מכון התקנים, ויעמוד במבדק התעדה חיצוני אותו יערכו עורכי מבדק מוסמכים.

לפרטים נוספים ניתן לפנות להנהלת המל"ב: טל. 03-5266487.