המוסד לבטיחות וגיהות Workplace Safety & Health in Israel
 

נושא הלחץ בעבודה נמצא מזה שנים, על סדר יומן של מדינות רבות בעולם. לחץ בעבודה תורם לתאונות עבודה והוא אחד הגורמים העיקריים לבעיות בריאות של העובדים. לחץ בעבודה משפיע הן על ארגונים (עלייה בשיעור ההיעדרויות, הפחתה בפרודוקטיביות וכו') והן על העובדים במישור האישי (השפעה על בריאותו ורווחתו של העובד: כולל בעיות לב, לחץ דם, קשיי שינה חרדה וכו').
ללחץ בעבודה יש השפעה במישור הבריאותי, כלכלי וחקיקתי, הוא משפיע על כל הארצות, על כל המקצועות ועל כל הרמות של המנהלים והעובדים.
במדור תמצאו פרסומים הכוללים בין היתר מידע על גורמי הלחץ, השלכותיו על הארגון, השפעתו על הבריאות, דרכים לניהולו בארגון, דרכי התמודדות איתו ברמת הפרט, מידע על הצקה וכו'.

לחץ כאן לקריאת ידיעות שפורסמו במדור החדשות באתר:
     קישורים
 ליצירת קשר עם לבנת כהן, פסיכולוגית ארגונית, מרכז המידע של המוסד לבטיחות ולגיהות     להגשת שאילתא למרכז המידע

פרסומים מהספרייה האלקטרונית
 לא נמצאו פרסומים מתאימים