המוסד לבטיחות וגיהות
חיפוש כללי בספרייה איך מחפשים בספרייה?
 סיכונים
קרינה
רעש ורטט
נפילות
תאונות (פרט לנפילות)
סיכונים ביולוגיים
סיכונים כימיים
סיכונים מכניים
אש והתפוצצות
גורמים ארגונומיים
גורמים פסיכו-חברתיים
סיכונים פיסיקליים וסביבתיים
 עיסוקים וענפים
כימיה ותהליכים
עיבוד מתכת
עיבוד עץ
בניין וחומרי בניין
חשמל ואלקטרוניקה
עבודה במשרד ומול המחשב
שינוע חומ"ס
ריתוך וחיתוך
רכב ומוסכים
מעבדות ועיסוקים רפואים
מוסדות ושירותים
מלגזות וכלי הרמה
חקלאות ומזון
 נושאים ותחומים מקצועיים
ניהול וארגון הבטיחות
תחיקה ותקינה
גיהות
מחלות מקצוע ובריאות תעסוקתית
איכות הסביבה
יסודות הבטיחות והערכת סיכונים
הדרכת עובדים
נתונים סטטיסטיים
כנסים וארועים
מידע בשפות זרות
נושאים בינלאומיים
ציוד מגן אישי
מערכי מידע ואינטרנט
מילים לחיפוש:   
מאגרים נוספים
קטלוג הזמנת פרסומים
ספקי מוצרים ושרותים
הדרכות
תמונות
מערכת ניהול ידע
תכנים נבחרים
תחיקה ותקינה
טפסים, נהלים ורשימות תיוג
פרסומי תחומים גיהות והנדסה
פרסומי מרכז המידע
בטאון ועלוני קיר
דפי מידע של CIS בעברית,
ערבית ורוסית  
מילוני בטיחות וכלי עזר לתרגום
גליונות מידע על סיכונים
תעסוקתיים
נושאי בטיחות באינטרנט
דוחות סטטיסטיים
אתר מינהל הבטיחות והבריאות
תאונות מוות בעבודה
בשנים 2000 - 2011
זכאים לקבלת דמי פגיעה
כתוצאה מתאונות עבודה,
2000 - 2011