גורמי סיכון עיקריים
סיכוני תאונות - הלכדות של ידיים ואצבעות בממסרות, גלגלי שיניים ורצועות הינע, פגיעות ממעבירי הספק (P.T.O.), נפילות ומעידות, פגיעות מחלקים נעים ו/או סובבים, מתחחות, מקצרות, קומביינים, תאונות הנובעות מפריצה של צינורות ומערכות הידראוליות, התהפכות טרקטורים.
קרינת שמש - מעלה את הסיכוי לסרטן העור (מלאנומה).
עומס חום - סכנת התייבשות, מכת חום ואיבוד נוזלים רב.
רעש וויברציות - מהמכונות החקלאיות והציוד הכבד, הגורמות לנזקים מצטברים ולפגיעות ממושכות לאורך השנים.
אבק - חומרים אלרגניים מזרעים וגרעינים, שאריות מוץ ותבן, קש ועפר הגורמים לקשיים בנשימה, אסטמה וברונכיטיס כרוני ורגישות יתר של בועיות הריאה.
חומרי סיכה ושימון - חומרי סיכה, שימון ודלקים של המיכון החקלאי.
גורמי סיכון ביולוגיים - שארתיות של חומרי הדברה הנשארים על המכונות.
בעיות ארגונומיות - מתמשכות מעבודה על מכונות כדוגמת הקומביינים, מתחחות, מאספות תפ"א וטרקטורים כבדים.

מידע מקצועי
  רב הפרסומים שלהלן הינם קבצי pdf, שלקריאתם נדרשת תוכנת Acrobat Reader. לפרטים נוספים לחץ כאן.
חוקים ותקנות בבטיחות ובריאות בעבודה - כללי
בטיחות בטרקטורים ובמכונות ניידות חוברת טכנית
בטיחות עם מיתקנים לעבודה בגובה חוברת טכנית
הסיכונים במכונות חוברת טכנית
כללי בטיחות לקבוצות המיכון החקלאי חוברת טכנית
תחזוקה וטיפול במכונות חקלאיות חוברת טכנית
גיהות תעסוקתית בענף החקלאות תקציר
עשרת הדיברות לעובדים בחקלאות - בשפות שונות חוברת טכנית
בטיחות בבתי אריזהרשימת תיוג
בטיחות בחממותרשימת תיוג
בטיחות במכוני תערובתרשימת תיוג
בטיחות טרקטורים וציוד נילווהרשימת תיוג
בטיחות מכונות וציוד בחקלאותרשימת תיוג
בטיחות מערכות חשמל חיצוניות (בריכות דגים, שלחין, רשת מים וכו')רשימת תיוג
לולים ומדגרותרשימת תיוג
סילואים ומרכז מזוןרשימת תיוג
ציוד עבודה בגובה (אפרונים, מניסקופים)רשימת תיוג
אבק מסוכן - במגזר החקלאידף מידע
בטיחות במכוני תערובתדף מידע
בטיחות בעבודה בחממותדף מידע
טרקטורון - כלי חקלאי או "שעשוע"? דף מידע
בטיחות בטרקטורונים ובטרקטורוני משא דף מידע
כללי בטיחות בעבודות נוי וגינוןדף מידע
ענף הזית בישראל - בטיחות במיכון דף מידע
רשימת פעולות עשה/אל תעשה לבטיחות ב: מקצרת עשב/מקצרת שחת ממונעת דף מידע
רשימת פעולות עשה/אל תעשה לבטיחות ב: מקצרת תופים דף מידע
רשימת פעולות עשה/אל תעשה לבטיחות ב: עגלת נוסעים לטרקטור דף מידע
סוף מעשה במחשבה תחילה - תאונות ולקחן: גם הגדולים נופלים (התהפכות מניסקופ)מאמר מאת: א. כהן
בטיחות באינטרנט: בטיחות בענף החקלאותמאמר בעריכת ש.אלעד
בטיחות בעבודות קטיף מעל כלי גובהמאמר מאת: י.גרשון
סיכוני בטיחות וגיהות במשק החקלאימאמר מאת: י. גרשון
סיכונים בהפעלת מכונות באמצעות מעביר הספק (P.T.O)מאמר מאת: י. גרשון
רטט גוף שלם במיכון חקלאי: הערכת העוצמה ורמות החשיפהמאמר
גידור להבי מאוורר, הנמצא בשימוש בתעשיה או בחקלאות תשובת השבוע ממרכז המידע
מהן הדרישות התחיקתיות בהקשר להפעלת טרקטור? תשובת השבוע ממרכז המידע
של מי האחריות ביחסים בין קבלני משנה בחקלאות והקיבוץ? תשובת השבוע ממרכז המידע