מיזם בטיחות ובריאות העובדים במיגזר החקלאי
לקידום הבטיחות והבריאות בענפי החקלאות בהתיישבות העובדת - בישראל

המוסד לבטיחות ולגיהות פועל בתיאום ובשיתוף פעולה עם מדור הבטיחות של המרכז החקלאי ובמימון "קרן מנוף" במוסד לביטוח לאומי - למימוש מיזם אשר במהלכו מדריכי המוסד לבטיחות ולגיהות מאתרים וסוקרים מיפגעי בטיחות וליקויי גיהות במשק הפרטי-המושבי, בקיבוצים ובמועצות האזוריות, ומבצעים מערך של פעילויות הדרכה, סיוע וייעוץ בתחומי הבטיחות והגיהות בענפי המשק השונים. נוסף מרכיב של גיהות ובריאות תעסוקתית, בעיקר בכל הקשור לענפי גידול בעלי החיים.

בפעילות זו נוטלים חלק מדריכים מנוסים ומיומנים, כולם אנשי בטיחות ותיקים המגיעים מההתיישבות העובדת, לכולם רקע וניסיון כחקלאים בעבר, המדריכים פועלים מרמת הגולן בצפון ועד ליישובי הערבה ואילת בדרום - בהדרכה ייעוץ וסיוע ללא כל תמורה לכל חקלאי המעונין להשתתף במיזם.

חלק חשוב מאד בפעילות המדריכים הוא לרתום את העוסקים בחקלאות להשתלמויות בנושאי הבטיחות והגיהות הקשורים לעיסוקיהם על פי אופי וסוג עבודתם הייחודית. פעילות זו כוללת הדרכות, ימי עיון, חלוקת חומר טכני ומקצועי, הקרנת סרטי בטיחות בנושא בטיחות וגיהות בתחום החקלאי ועוד, כמו כן הרצאות וימי עיון בשיתוף גורמי משרד החקלאות, שה"מ וגופים אחרים נוספים, כגון: המשרד לאיכות הסביבה, האגף להגנת הצומח במשרד החקלאות ועוד.

כל רכז משק בקיבוץ, רכז חקלאי במושבים, רכזי וועדות חקלאיות במועצות האזוריות וכן חקלאים קטנים כגדולים במשקים פרטיים במושבים - מוזמנים ליצור איתנו קשר, בכל בעיית בטיחות וגיהות המתעוררת על מנת לסייע ככל הניתן.

אנו קוראים לכם לפנות אל רכז המיזם, אלי לרנר - בטלפון מס' 5266473 - 03, או: 4282011 - 052.