מדריכי בטיחות
פרוייקט בטיחות בחקלאות בהתיישבות העובדת

סניף חיפה והצפון
  • אסף כהן   4282001 - 052
  • יוני אברמסקו   3861571 - 052
סניף תל אביב והמרכז
  • אלי לרנר   4282011 - 052
סניף באר שבע והדרום
  • מיכאל צרטק   4282002 - 052
גיהות
  • חיים בן ארי  3861567 - 052