בתנופה מתמדת: הדרכת העובדים הזרים (התאילנדים) בחקלאות

גם השנה, כבשנים שחלפו - נעשית פעילות מואצת לנושא הדרכת העובדים הזרים (התאילנדים) בחקלאות.

מתחילת השנה הודרכו באופן מרוכז בימי עיון 945 עובדים זרים, וזאת בנוסף להדרכות הפרטניות הניתנות לעובדים במהלך הביקורים והפעילות השוטפת במשקים החקלאיים.

בתאריך ה - 15/08 התקיים יום עיון בבית אריזה "מור-פירות השרון" אשר עיקר תוצרתו מיוצאת לחו"ל.

ביום העיון לקחו חלק 20 עובדים ישראלים ו - 23 עובדים תאילנדים, כל זאת כמובן בסיוע של מתורגמנית המוסד לבטיחות והקרנת סרטים ומצגות בשפה התאית.

ראויה לציון מחויבותם ואחריותם של המעסיקים לקיומו של יום עיון כזה להדרכת העובדים.