מרץ 2006

שפעת העופות - הדרכה

במסגרת ההערכות לקראת שפעת העופות בארץ, נערכים, כאמור ימי עיון וכנסים מקצועיים מעת לעת.

ביום ג', 07.03 התקיים בגנוסר יום עיון בנושא סיכונים בטיחותיים וגיהותיים בעבודה עם עופות, עיקר היום הוקדש (כמובן) לנושא שפעת העופות.

ביום העיון נכחו מעל 40 משתתפים, עיקרם ממוני בטיחות וגם מנהלי תפעול במשחטות גדולות, רכזי לולים במשקים ועוד.

החלק שהיה באמת לא רגיל הוא הרכבם של המרצים, רובם ככולם מהמובילים בארץ בתחומם - ד"ר פוקומונסקי, רופא ראשי למחלות עופות בשרותים הוטרינריים, - איציק מלכא, מנהל המחלקה לעופות בשה"מ/משרד החקלאות - ד"ר סוניה חביב, רופאה נפתית ראשית באזור הצפון וחברה בצוות ההערכות הבין משרדי לנושא שפעת העופות בישראל - יאיר גולדשמיד, מפקח עבודה ארצי בחקלאות - ד"ר נתי אלקין, מנהל חטיבת התרופות בחב' "ביוואק" .

חשוב לציין שהכנס הזה (ודומים לו) התקיימו טרם הגעת שפעת העופות לארץ כחלק מההערכות המוקדמת לקראת הנושא.

את המוסד לבטיחות יצג יואב גרשון - רכז תחום בטיחות בחקלאות שנתן הרצאה בנושא "סיכונים בטיחותיים וגיהותיים בעבודה עם עופות".

בכנס השתתפו גם מדריכי החקלאות של המוסד לבטיחות בסניף חיפה והצפון וכן מפקחי עבודה באזור הצפון - חובה לאמר שזהו נדבך נוסף ומתמשך בשיתוף הפעולה של ממוני הבטיחות, אגף הפיקוח וכן גופים שונים המקיימים ימי עיון מקצועיים בדרך לשיתוף הפעולה עליו אנו דנים לא מעט גם בפורום.

בכנס הוצגה לראשונה "ערכת ההדרכה" המשולבת שפותחה על ידי יחידת ההמחשה של שה"מ במימון הקרן לפעולה מונעת שבמשרד התמ"ת ובשיתוף, יעוץ וסיוע של המוסד לבטיחות ולגיהות.