רשימת גורמי סיכון

רק גורמים עם תאור
קוד גורםשם גורם סיכוןמספר CASמספר UNתאור גורם - כללי (מעודכן 12/2015)תאור גורם - מפורט (מעודכן 12/2015)רמה מירבית מותרת (ACGIH, מעודכן 11/2015)סרטניות (IARC, קבוצות 1, 2a, 2b. מעודכן 12/2015)תקנה ישראלית (מעודכן 12/2015)
41,1,2-טריכלורואתן79-00-5
51,3,5-טריגליצידיל-S-טריאזינון2451-62-9
61-מתיל-2-פירולידון872-50-4
72 - אתוקסי אתנול110-80-51171
82 - בוטוקסי אתנול111-76-22369
92 - מתוקסי אתנול109-86-41188
102- אתוקסי אתיל אצטט111-15-9
112-הפטנון (מתיל n-אמיל קטון)110-43-0
12iso - אמיל אלכהול123-51-3
13n - אמיל אצטט628-63-71104
14אבץ אוקסיד - אבק1314-13-2
15אבץ אוקסיד - נדפים1314-13-2
16אבץ כלורי -נדפים7646-85-7
17אבץ כרומט0
18אוזון - עבודה בדרגת קושי בינונית10028-15-6תאורתאור
19אולטראסאונד (US)0
315אחר0
21אטראזין1912-24-92763
22איזובוטיל אלכוהול78-83-11212
23איזובוטיל אצטט110-19-0
24איזופורון78-59-1
25איזופרופיל אלכוהול67-63-0
26איזופרופיל אצטט108-21-4
27איזופרופיל אתר108-20-3
28איזופרופיל בנזן98-82-81918
29אינדיום7440-74-6
30אלומיניום (אבק וחלקיקים)7429-90-5
31אלומיניום (מלח מסיס)7784-27-2
32אלומיניום (נדפי ריתוך)1344-28-1תאורתאור
33אליל אלכהול107-18-61098
34אמוניה7664-41-7
35אנדוסולפן115-29-7
36אנהידריד מלאיק108-31-6
37אנהידריד פתאלי85-44-92214
38אנטימון טריאוקסיד1309-64-41549
39אנטימון (מתכת)7440-36-0
40אנילין62-53-31547
41אסבסט (תעסוקתי)
42אפיכלורוהידרין106-89-82023
43אצטאלדהיד75-07-01089
44אצטון67-64-11090
45אצטוניטריל75-05-81648
46אצטילן74-86-21001
47אקרילאמיד79-06-12074
48אקרילוניטריל107-13-11093
49ארסין7784-42-12188
50ארסן (מתכת)7440-38-21558
51ארסן אינאורגני7440-38-21558
52אשלגן הידרוקסיד1310-58-31813
53אתיל אנילין103-69-5
54אתיל אצטט141-78-6
55אתיל אקרילט140-88-51917
56אתיל בנזן100-41-41175
57אתילן אוקסיד75-21-81040
58אתילן גליקול107-21-1
59אתילן דיברומיד106-93-41605
60אתנול64-17-51170
61אתנולאמין141-43-52491
62בדיל (מתכת)7440-31-5
63בדיל (אורגני)
64בדיל (מתכת ואנאורגני)7440-31-5
65בוטדיאן106-99-01010
66בוטוקסי אתיל אצטט112-07-2
67בוטיל אצטט (sec)105-46-4
68בוטיל אצטט (נורמלי)123-86-4
69בוטיל אקרילט141-32-2
70בוטיל גליצידיל אתר2426-08-6
71בוטיל לקטט138-22-7
72בוטנול (sec)78-92-21120
73בוטנול (tert)75-65-01120
74בוטנול-נורמלי71-36-31120
75בור אוקסיד1303-86-2
76ביפניל92-52-4
77בנומיל17804-35-2
78בנזואיל פרוקסיד94-36-03102
79בנזיל אלכוהול100-51-6
80בנזן71-43-21114
81ברום7726-95-61744
82ברומופורם75-25-22515
83ברזל (מלחים מסיסים)10421-48-4
84ברזל (תחמוצת ברזל: אבק ונדפים)1309-37-1תאורתאור
85בריום (מתכת)7440-39-3
86בריום ומלחים מסיסים13701-59-2
87בריום גופרתי7727-43-7
88בריליום7440-41-71567
89גארנט0
90גופרית דו חמצנית7446-09-51079
91גזולין8006-61-9
92גלוטראלדהיד111-30-8
93גליצרין56-81-5
94גרפיט (כלל אבק)7782-42-5
95די - 2 -אתיל הקסיל פתאלט117-81-7
96די - איזובוטיל קטון108-83-8
97די - אצטון אלכוהול123-42-2
98די - אתיל אתר60-29-71155
99די - אתילן טריאמין111-40-0
100די - בוטיל פתאלט84-74-2
101די - כלורובנזן (p)106-46-71592
102די - מתיל אמין124-40-31032
103די - מתיל פורמאמיד68-12-2
    100 הרשומות הבאות