תהליכים וגורמי סיכון

רק תהליכים עם תיאור רשימה תהליכים מלאה
תהליך ראשיקוד תהליךשם תהליךהגדרת תהליךתיאור תהליך (מעודכן 02/2016)גורמי סיכון כימייםנוהג טוב (מעודכן 02/2016)
145הדבקהחיבור חלקים באמצעות דבקים שונים בשיטות שונות.
154הזנת חומריםהכנסת/הוספת חומר גלם או חומר ביניים לראקטורים/מיכלים/מכונות אחרות, אשר בתוכם (או באמצעותם) מתבצעים תהליכי היצור.
262יבושהרחקת נוזלים או לחות (יבוש) ממוצרים או חלקים בשיטות שונות.
357עיבוד אברזיבי יבש - כלליעיבוד חלקי מתכת במכונות שונות (כולל CNC) באמצעות כלי עבודה אברזיביים מכניים.
353עיבוד אברזיבי יבש - אבןעיבוד חלקימ במכונות שונות (כולל CNC) באמצעות אבן אברזיבית.
356עיבוד אברזיבי יבש - בד/ניירעיבוד חלקימ או מוצרים במכונות שונות (כולל CNC) באמצעות בד או נייר המצופה בחומר אברזיבי.
354עיבוד אברזיבי יבש - חיתוך אברזיביחיתוך (ניסור) חלקים מעובבים באמצעות כלי חיתוך אברזיביים.
362עיבוד אברזיבי רטוב - כלליעיבוד חלקי מתכת במכונות שונות (כולל CNC) באמצעות כלי עבודה אברזיביים מכניים בעזרת נוזלי קירור.
359עיבוד אברזיבי רטוב - אבןעיבוד חלקים בד'כלל ממתכת במכונות שונות (כולל CNC) באמצעות אבן אברזיבית ובעזרת נוזלי קירור.
371עיבוד שבבי יבשעיבוד חלקים במכונות שונות ע"י הורדת שבב באמצעות כלי עבודה (כולל CNC) בלתי אברזיביים כגון מקדח, סכין, כרסומת. כולל: קידוח, כרסום, הברזה, חריטה וכו'.
372עיבוד שבבי רטובעיבוד חלקים במכונות שונות ע"י הורדת שבב באמצעות כלי עבודה בלתי אברזיביים (כולל CNC, מקדח, סכין, כרסומת קידוח, בכרסום, הברזה, חריטה וכו', תוך שימוש בנוזלי קירור."
384צביעהצביעת החלק/המוצר באמצעות שיטות שונות.
385צביעה - הברשהצביעה באמצעות מברשת.
386צביעה - התזה/ריסוסכיסוי שטח הפנים ע"י טעינה אלקטרוסטטית של טיפות צבע והתזתן על החלק/מוצר הנצבע.
387צביעה - טבילהצביעה על ידי טבילת החלק/המוצר באמבט צבע או טלטולו בתווךהמכיל צבע.
389צביעה - רסוס אויר/אל אוירצביעה על ידי התזת צבע על החלק/המוצר באמצעות לחץ אוויר דחוס או על ידי דחיסת צבע בלחץ.
415ריתוך - כלליאיחוד חלקים מתכתיים לרצף חומרי אחיד עם או בלי חום חיצוני באופן ישיר או באמצעות מתכת מילוי. בזמן הריתוך מחומם מקום החיבור עד למצב נוזלי/בצקי.
409ריתוך - אלקטרודה מצופהריתוך בקשת חשמלית ובאלקטרודות מתכלות מצופות בחומרי שטף המגינים על נקודת הריתוך מחימצון.
410ריתוך - גז מגןריתוך בקשת חשמלית ובאלקטרודה מתכלה נצרכת המוזנת באופן רציף יחד עם גז אדיש המגן על נקודת הריתוך מחימצון.
413ריתוך - התנגדותאיחוד חלקי מתכת הנמצאים במגע ישיר תחת לחץ ודרכם עובר זרם חשמלי, שהתנגדות גבוהה אליו בנקודת המגע יוצרת את החום לאיחוד.
416ריתוך - להבהריתוך בלהבה הנוצרת מהצתת תערובת דלק גזי (אצטילן, פרופן,בוטן) וחמצן.
418ריתוך - פלסמהריתוך מתכות באמצעות אלקטרודה וחום הנוצר מפלסמה של גז אינרטי מיונן בנקב בו מופעלת קשת חשמלית במתח גבוה. הפלסמה מוזרמת יחד עם גז מגן הממסך על נקודת הריתוך.
419ריתוך - קשת טונגסטןריתוך בקשת חשמלית הנוצרת בין אלקטרודה טונגסטן (וולפרם) בלתי מתכלה ובין הלק המרותך בסביבת גז מגן אדיש הפולט מהמחזיק האלקטרותה.בריתוך משתתפת מתכת (חוט) מילוי נוספתהמתעים לחומר המרותך
420ריתוך - קשת סמויהריתוך בקשת חשמלית ובאלקטרודה בלתי מצופה כאשר נקודת הריתוך מבודדת מהסביבה החיצונית ע"י כיסויה בחומרי שטף גרגריים.
425שטיפה/ניקוי - קרהשטיפה/ניקוי,הסרת שומנים על ידי טבילה (כולל אולטרסאונד) באמבט המכיל ממסים אורגניים,תוצרי זיקוק של נפטא ,חומר תחליב או חומר ניקוי נוזלי אחר מתאים.
427שטיפה/ניקוי - ריסוסשטיפה/ניקוי, הסרת שומנים מחלקים/מוצרים וכד' על ידי ריסוס בלחץ על שטח פניהם בחומר ניקוי מתאים.
428שיוףעבודות שיוף ידניות, אשר לא נכללות בהגדרת עיבוד אברזיבי או שבבי (שיוף בשימוש בד/נייר זכוכית,משחת אברזיבית,כלי עבודה ידניים) ללא בעזרת אמצעים מכניים.