המושג "נוהג טוב" (Good Practice) הולך ותופס, בשנים האחרונות, מקום חשוב בתחומי הבטיחות, הגיהות והבריאות התעסוקתית. המידע הנובע מתוך "נוהג טוב" מאפשר לבעלי תפקידים בתחומים האלה לשפר את תנאי העבודה ולהקטין את הסיכונים הבריאותיים והבטיחותיים לעובדים. מידע זה כולל קווים מנחים, נהלי ביצוע (Code of Practice), תקנות ומסמכים אחרים. בכדי שהמידע מ "נוהג טוב" יהיה שימושי, חשוב לארגן אותו בשיטה אחידה, שתאפשר גישה קלה ונוחה לכל דורש. במהלך שנות ה- 90 פותחה בארץ מתודולוגיה לסקירת גורמי סיכון תעסוקתיים על בסיס התהליך הטכנולוגי. אגף הפיקוח על העבודה במשרד התעשייה המסחר והתעסוקה משתמש בשיטה זו בפרויקטים שונים בתחומי הבטיחות והגהות התעסוקתית, והיום התהליך משמש גם כבסיס מתודולוגי למאגרי מידע בתחומים האלה. הכלי מבוסס אינטרנט, והמידע המאורגן על פי רשימת התהליכים הטכנולוגיים המוכרים. עבור כל תהליך מוצג תיאור התהליך, חשיפות אפשריות לגורמי סיכון והשלכות בריאותיות שכיחות עקב חשיפות אלו. בנוסף מכיל הכלי קווים מנחים לארגון סביבת עבודה, המטלות והתפקידים, כך שהחשיפה האפשרית לגורמי הסיכון השונים תמוזער. המטרה של הפרוייקט הינה לתרום לעליה ברמת המודעות של העובדים, המעסיקים והממסד, ולקדם את נושא הבטיחות במקום העבודה. כמן כן, כלי מסוג זה יכול לשמש כגורם מאחד ולקבוע שפה אחידה לאנשי מקצוע מתחומים שונים העוסקים כולם בבטיחות, בגיהות ובבריאות תעסוקתית.